Tuesday, 23 October, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Anti drift

Tag Archives: Anti drift

Anti drift dizne pomažu ratarima da smanje rasipanje

pesticid herbicidi fitotoksičnost pesticidi

Anti drift dizne– -obratite pažnju kada do?e vreme za korištenje sredstava zaštite!! Veoma je ?est slu?aj da koli?ina upotrebljenih pesticida nije adekvatna ostvarenim rezultatima. Utrošak hemijskih sredstava je ?esto PREVELIK. Kvalitet nekog primenjenog pesticida zavisi od mnogo faktora: od aktivne materije, faze razvoja useva, korova ili insekta, od agroekoloških uslova, od vremenski prilika u vreme primene pesticida. Zavisnost kvaliteta aplikacije pesticida ... Read More »