Monday, 17 December, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Anti drift dizne

Tag Archives: Anti drift dizne

Herbicidi i njihova neželjena dejstva na njivi

pesticid herbicidi fitotoksičnost pesticidi

Herbicidi mogu ispoljiti fitotoksično dejstvo na gajenim biljkama na kojima imaju dozvolu za primenu, kao i nenamernom primenom u drugim osetljivim gajenim biljkama, uglavnom kao posledica grešaka u primeni i/ili nepovoljnih faktora spoljne sredine. U cilju boljeg upoznavanja fitotoksičnosti herbicida kao redovne pojave u praksi, ukazaćemo na najčešće uzroke i uslove pod kojima se javlja, dijagnostiku, mere predostrožnosti i najnovija nau?na ... Read More »

Anti drift dizne pomažu ratarima da smanje rasipanje

pesticid herbicidi fitotoksičnost pesticidi

Anti drift dizne– -obratite pažnju kada dođe vreme za korištenje sredstava zaštite!! Veoma je čest slučaj da količina upotrebljenih pesticida nije adekvatna ostvarenim rezultatima. Utrošak hemijskih sredstava je često PREVELIK. Kvalitet nekog primenjenog pesticida zavisi od mnogo faktora: od aktivne materije, faze razvoja useva, korova ili insekta, od agroekoloških uslova, od vremenski prilika u vreme primene pesticida. Zavisnost kvaliteta aplikacije pesticida ... Read More »