Saturday, 23 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Angus rasa

Tag Archives: Angus rasa

Angus rasa – ekstenzivan uzgoj uz ekonomsku dobit

angus krave organska stočarska

Angus rasa – Srbija je svojim geografskim karakteristikama i rasprostranjenoš?u pašnjaka veoma perspektivan region za uzgoj goveda. Nema?ki koncern Angus se zainteresovao za organizovanje uzgoja i izvoz u EU. Postoje rase koje su predodre?ene za ekstenzivan uzgoj i držanje goveda u sistemu “krava – tele”. Angus je rasa tovnih goveda koja je nastala od crnih bezrožnih goveda sa planinskih podru?ja ... Read More »