Friday, 20 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Angus rasa

Tag Archives: Angus rasa

Angus rasa – ekstenzivan uzgoj uz ekonomsku dobit

angus

Angus rasa – Srbija je svojim geografskim karakteristikama i rasprostranjenošču pašnjaka veoma perspektivan region za uzgoj goveda. Nemački koncern Angus se zainteresovao za organizovanje uzgoja i izvoz u EU. Postoje rase koje su predodređene za ekstenzivan uzgoj i držanje goveda u sistemu “krava – tele”. Angus je rasa tovnih goveda koja je nastala od crnih bezrožnih goveda sa planinskih područja ... Read More »