Monday, 19 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Angus rasa

Tag Archives: Angus rasa

Angus rasa – ekstenzivan uzgoj uz ekonomsku dobit

angus rasa organsko stočarstvo krave

Angus rasa – Srbija je svojim geografskim karakteristikama i rasprostranjenošću pašnjaka veoma perspektivan region za uzgoj goveda. Nemački koncern Angus se zainteresovao za organizovanje uzgoja i izvoz u EU. Postoje rase koje su predodređene za ekstenzivan uzgoj i držanje goveda u sistemu “krava – tele”. Angus je rasa tovnih goveda koja je nastala od crnih bezrožnih goveda sa planinskih područja Škotske ... Read More »