Tuesday, 22 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Angus rasa – ekstenzivan uzgoj

Tag Archives: Angus rasa – ekstenzivan uzgoj

Angus rasa – ekstenzivan uzgoj uz ekonomsku dobit

angus krave

Angus rasa – Srbija je svojim geografskim karakteristikama i rasprostranjenoš?u pašnjaka veoma perspektivan region za uzgoj goveda. Nema?ki koncern Angus se zainteresovao za organizovanje uzgoja i izvoz u EU. Postoje rase koje su predodre?ene za ekstenzivan uzgoj i držanje goveda u sistemu “krava – tele”. Angus je rasa tovnih goveda koja je nastala od crnih bezrožnih goveda sa planinskih podru?ja ... Read More »

Guske pravilan smeštaj i načini ishrane

Guske pravilan smeštaj – U tovu pataka i gusaka, sli?no kao i u tovu pili?a, koriste se tri sistema ili na?ina držanja: podni, baterijski i ekstenzivni. Pored toga koristi se i kombinacija podnog i ekstenzivnog sistema u vidu poluintenzivnog sistema.  Podni sistem se naj?eš?e primenjuje u prvoj fazi tova, kada je pa?i?ima i guš?i?ima potrebno zagrevanje. U intenzivnoj proizvodnji, a ... Read More »