Monday, 22 October, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Angus rasa – ekstenzivan uzgoj

Tag Archives: Angus rasa – ekstenzivan uzgoj

Angus rasa – ekstenzivan uzgoj uz ekonomsku dobit

organska proizvodnja angus rasa krave organska stočarska

Angus rasa – Srbija je svojim geografskim karakteristikama i rasprostranjenošću pašnjaka veoma perspektivan region za uzgoj goveda. Nemački koncern Angus se zainteresovao za organizovanje uzgoja i izvoz u EU. Postoje rase koje su predodređene za ekstenzivan uzgoj i držanje goveda u sistemu “krava – tele”. Angus je rasa tovnih goveda koja je nastala od crnih bezrožnih goveda sa planinskih područja ... Read More »

Guske pravilan smeštaj i načini ishrane

guske

Guske pravilan smeštaj – U tovu pataka i gusaka, slično kao i u tovu pilića, koriste se tri sistema ili načina držanja: podni, baterijski i ekstenzivni. Pored toga koristi se i kombinacija podnog i ekstenzivnog sistema u vidu poluintenzivnog sistema.  Podni sistem se najčešće primenjuje u prvoj fazi tova, kada je pačićima i guščićima potrebno zagrevanje. U intenzivnoj proizvodnji, a ... Read More »