Thursday, 24 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: ANEMIJA prasadi dijagnoza i lečenje bolesti

Tag Archives: ANEMIJA prasadi dijagnoza i lečenje bolesti

ANEMIJA prasadi dijagnoza i lečenje ISV

veštačko osemenjavanje anemija prasadi bolji prirast balansirana ishrana deficit minerala

ANEMIJA prasadi – Od hranidbene (nutritivne) anemije obolevaju sve vrste doma?ih životinja. Uzrok pojave hranidbene anemije naj?eš?e je nedostatak gvož?a u hrani. Tako?e može biti izazvana i nedostatkom bakra, kobalta i odre?enih vitamina. Prasad dolazi na svet sa oko 40 mg gvož?a u organizmu. Pošto dnevne potrebe praseta u gvož?u iznose oko 7 mg, jasno je da posle samo nekoliko ... Read More »

Krastavac u aprilu, ako posejete na vreme

grinje oprašivanje biljaka krastavac , bolesti krastavac plamenjača

Krastavac u aprilu –  Krastavac u zašti?enom prostoru raste vrlo brzo i daje visoke prinose, pa zbog toga zemljište mora biti dobro pripremljeno i obezbedjeno pristupa?nim hranivima. Zemljište mora biti dobro pripremljeno, sa dobrim vazdušnim i visokim vodnim kapacitetom, dobro obezbe?eno mineralnim i organskim hranivima. Treba obaviti kvalitetnu osnovnu i predsetvenu pripremu zemljišta, kako bismo dobili što bolje pripremljenu parcelu. ... Read More »