Saturday, 24 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: ANEMIJA prasad

Tag Archives: ANEMIJA prasad

Paradajz u plasteniku, na polju

paradajz ZDRAVLJE plodored paradajza stenica paradajz

Paradajz je jednogodišnja vrsta i najčešće gajeno povrće u svim vrstama zaštićenog prostora. Bogat je mineralnim materijama i vitaminom C i zato pri gajenju u zaštićenom prostoru omogućuje pravilniju ishranu u zimskom i ranom prolećnom periodu. Istovremeno, to je vrsta čijom se proizvodnjom ostvaruje visoka dobit. Koren mlade biljke je vretenast a sa starenjem se brzo razgranava i prodire do dubine ... Read More »

ANEMIJA prasadi dijagnoza i lečenje ISV

veštačko osemenjavanje anemija prasadi bolji prirast balansirana ishrana deficit minerala nazimice za uzgoj

ANEMIJA prasadi – Od hranidbene (nutritivne) anemije obolevaju sve vrste doma?ih životinja. Uzrok pojave hranidbene anemije naj?eš?e je nedostatak gvož?a u hrani. Tako?e može biti izazvana i nedostatkom bakra, kobalta i odre?enih vitamina. Prasad dolazi na svet sa oko 40 mg gvož?a u organizmu. Pošto dnevne potrebe praseta u gvož?u iznose oko 7 mg, jasno je da posle samo nekoliko ... Read More »