Sunday, 20 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: ANEMIJA prasad

Tag Archives: ANEMIJA prasad

ANEMIJA prasadi dijagnoza i lečenje ISV

veštačko osemenjavanje anemija prasadi bolji prirast balansirana ishrana deficit minerala

ANEMIJA prasadi – Od hranidbene (nutritivne) anemije obolevaju sve vrste doma?ih životinja. Uzrok pojave hranidbene anemije naj?eš?e je nedostatak gvož?a u hrani. Tako?e može biti izazvana i nedostatkom bakra, kobalta i odre?enih vitamina. Prasad dolazi na svet sa oko 40 mg gvož?a u organizmu. Pošto dnevne potrebe praseta u gvož?u iznose oko 7 mg, jasno je da posle samo nekoliko ... Read More »

Paradajz u plasteniku, na polju

prihrana paradajz ZDRAVLJE plodored paradajza stenica

Paradajz je jednogodišnja vrsta i naj?eš?e gajeno povr?e u svim vrstama zašti?enog prostora. Bogat je mineralnim materijama i vitaminom C i zato pri gajenju u zašti?enom prostoru omogu?uje pravilniju ishranu u zimskom i ranom prole?nom periodu. Istovremeno, to je vrsta ?ijom se proizvodnjom ostvaruje visoka dobit. Koren mlade biljke je vretenast a sa starenjem se brzo razgranava i prodire do ... Read More »