Saturday, 23 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: ANEMIJA lečenje

Tag Archives: ANEMIJA lečenje

ANEMIJA prasadi dijagnoza i lečenje ISV

veštačko osemenjavanje anemija prasadi bolji prirast balansirana ishrana deficit minerala

ANEMIJA prasadi – Od hranidbene (nutritivne) anemije obolevaju sve vrste doma?ih životinja. Uzrok pojave hranidbene anemije naj?eš?e je nedostatak gvož?a u hrani. Tako?e može biti izazvana i nedostatkom bakra, kobalta i odre?enih vitamina. Prasad dolazi na svet sa oko 40 mg gvož?a u organizmu. Pošto dnevne potrebe praseta u gvož?u iznose oko 7 mg, jasno je da posle samo nekoliko ... Read More »