Tuesday, 22 January, 2019
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Analiza zemljišta uraditi

Tag Archives: Analiza zemljišta uraditi

Analiza zemljišta je prvo što treba uraditi

Analiza zemljišta je NUŽAN uslov bavljenja poljoprivredom. Od pravilnog uzimanja uzoraka zemljišta zavise i rezultati analize, te prema tome i ispravnost preporuka za ?ubrenje.Prose?an uzorak se sastoji od 20-25 pojedina?nih uzoraka zemljišta (broj zavisi od veli?ine površine proizvodne parcele) koji se mešaju i pravi se prose?an uzorak.Što je ve?i broj pojedina?nih uzoraka, prose?an uzorak bolje predstavlja parcelu. Prose?an uzorak zemljišta ... Read More »