Thursday, 19 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Analiza u opštini Ruma

Tag Archives: Analiza u opštini Ruma

Povrtarstvo – da li započeti proizvodnju ?

Povrtarstvo – Od niza agrotehničkih mera koje imaju za cilj stvoriti uslove za uspešnu proizvodnju možemo navesti sledeće: izbor parcele, plodored, prostorno odvajanje, obrada zemljišta, zaštita od bolesti i druge. Odabir parcele kao prvi korak ka uspešnoj proizvodnji je način pravilnog odabira parcele. Da bi parcela ispunila osnovne zahteve proizvodnje treba biti na osvetljenom mestu, zaštićena od vetra, osigurana od ... Read More »