Tuesday, 22 January, 2019
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: analiza mclabor

Tag Archives: analiza mclabor

Pšenica kvalitet, oprema za analizu zrna, brašna

pšenica analiza krediti za obrtna klijavost klasa

Pšenica se gaji na 220 miliona hektara u svetu. Veoma je važno gajiti pšenicu sa više proteina jer razlika u ceni na tržištu je 15-20 US$ po toni u korist pšenice sa više proteina. Srbija već dugo najavljuje otkup pšenice po kvalitetnim grupama, ali … Da bi se odredio kvalitet zrna pri prijemu važno je imati pouzdanu, kvalitetnu opremu za ... Read More »