Monday, 25 March, 2019
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: an

Tag Archives: an

Prihrana useva, kada je pravo vreme?

prihrana useva u šabac sejačica jesenja setva sajam poljoprivrede

Prihrana useva pšenice se približava. Setva je jesenas bila otežana, sejalo se i u decembru mesecu. Sada je na njivama stanje raznoliko – tek iznikla pšenica sa 2 lista, dok za razliku od toga neke pšenice već bokore. Đubrite posmatrajući fazu biljke i analize zemljišta koju ste izvršili pre setve, nema jedinstvenih saveta – pratite faze razvoja pšenice. Da li ... Read More »

Pšenica folijarna prihrana ako nema kiše

hemikalije pesticidi trovanja hemija u pesticidi njihov reciklažni orošivači pšenica folijarna

Pšenica folijarna prihrana – Kada postoji bojazan da zbog izostanka padavina usevi pšenice mogu stradati zbog nemogućnosti korištenja hraniva, naročito azota iz prihrane, može sa pomoći istima folijarnom prihranom otopinom uree.  Ureu se može prethodno otopiti izvan prskalice ili polako otapati u prskalici uz postepeno dodavanje uree i vode i uključen mešač. Treba paziti da se naglo u malu količinu ... Read More »

Koje djubrivo za postizanje dobrih prinosa ?

duvan đubrenje koje djubrivo

Koje djubrivo – đubrenje poljoprivrednih kultura je neophodna mera za dobijanje visokih prinosa i kvalitetnog proizvoda. Obavlja se  pre setve i tokom rasta biljaka. Neophodno je primeniti određenu vrstu đubriva za određeni rezultat (da li se želi podstaći rast, prinos, kvalitet, otpornost na bolesti). Mineralna đubriva se dele na dve grupe nekompleksna đubriva sadrže jedan od tri glavna elementa (azot, ... Read More »