Tuesday, 20 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: AMONIJAK u štali u uzgoju

Tag Archives: AMONIJAK u štali u uzgoju

AMONIJAK u štali nanosi velike štete u uzgoju

AMONIJAK u štali –  Vazduh je jedan od osnovnih bioloških ?inilaca na zemlji koji ima poznat sastav (78% azota, 21% kiseonika, oko 0,035% ugljen dioksida). U manjim procentima može da sadrži i razne druge gasovite ili dimne primese. Me?utim, sastav vazduha u stajama je procentualno sasvim druga?iji i u kojoj ?e meri biti približniji vazduhu u spoljašnjoj sredini, zavisi od ... Read More »