Monday, 21 January, 2019
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: aluvijal

Tag Archives: aluvijal

Popravite temljište da bogato uzvrati rodom

popravite zemljište

Popravite zemljište – Zemljišta u prirodi nastaju delovanjem pedogenetskih faktora koji predodređuju pravac i intenzitet pedogenetskih procesa, a kao rezultat obrazuju se više ili manje plodna zemljišta. Zemljišni pokrivač Srbije se karakteriše velikim brojem sistematskih jedinica, koje su nastale kao posledica raznolikosti uslova postanka i razvoja zemljišta.Na genezu i evoluciju zemljišta Srbije presudan uticaj imali su geomorfološka građa terena – ... Read More »