Saturday, 23 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: aluvijal

Tag Archives: aluvijal

Popravite temljište da bogato uzvrati rodom

Popravite zemljište – Zemljišta u prirodi nastaju delovanjem pedogenetskih faktora koji predodre?uju pravac i intenzitet pedogenetskih procesa, a kao rezultat obrazuju se više ili manje plodna zemljišta. Zemljišni pokriva? Srbije se karakteriše velikim brojem sistematskih jedinica, koje su nastale kao posledica raznolikosti uslova postanka i razvoja zemljišta.Na genezu i evoluciju zemljišta Srbije presudan uticaj imali su geomorfološka gra?a terena – ... Read More »