Friday, 20 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: alternativna

Tag Archives: alternativna

Alternativna rodnost i načini rezidbe voćaka

alternativna rodnost za rezidbu jabuka

Alternativna rodnost –  REZIDBA kao uslov eliminacije alternativnog roda –  Boban Marković  –  Nakon završene berbe koja se iz razloga obilatog roda, deficita ambalaže i lepog vremena produžila i previše, voćare očekuje niz poslova. Na prvom mestu unos NPK-a đubriva u kombina-ciji sa dopunskom obradom zemljišta i kontrola aktivnih rupa glodara. Ipak, jedna od operacija o kojoj treba da se ... Read More »