Monday, 21 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Alokohol u vinu

Tag Archives: Alokohol u vinu

Alkohol u vinu je najvažniji sastojak procesa vrenja

medovina bistrenje vina alkohol

Alkohol je najvažniji sastojak vina, koji nastaje u procesu alkoholne fermentacije tj. pretvaranja še?era, delovanjem kvaš?evih gljivica. U našim vinima koli?ina alkohola varira izme?u 70 i 110 grama na 1 litru, 8,8 do 13,8 posto. Za kvalitet nekog vina, nije uvek presudan sadržaj alkohola (ve?i ili manji procenat), ve? u kojem se odnosu nalazi alkohol i ukupne kiseline vina, ekstrakt ... Read More »