Wednesday, 16 January, 2019
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Alokohol u vinu je najvažniji sastojak procesa vrenja

Tag Archives: Alokohol u vinu je najvažniji sastojak procesa vrenja

Voćarstvo, uticaj uslova sredine na uspeh

kit sistem gusta sadnja u navodnjavanje voćnjaka

Voćarstvo, uticaj uslova sredine – Prof dr Zoran Keserović savetuje. Savremena intenzivna proizvodnja voća u velikoj meri zavisi od uslova sredine. Ako uslovi spoljne sredine nisu odgovarajući, čak i najbolja sorta uz najbolju agro i pomotehniku neće dati dobre rezultate. Prirodni uslovi (klima, zemljište i položaj) pojedinih rejona u Srbiji, su izuzetno su povoljni za gajenje voća. Limitirajući faktori koji ... Read More »

Alkohol u vinu je najvažniji sastojak procesa vrenja

destilisati vino medovina bistrenje vina alkohol desertna vina

Alkoholu vinu – alkohol  je najvažniji sastojak vina, koji nastaje u procesu alkoholne fermentacije tj. pretvaranja šećera, delovanjem kvaščevih gljivica. U našim vinima količina alkohola varira između 70 i 110 grama na 1 litru, 8,8 do 13,8 posto. Za kvalitet nekog vina, nije uvek presudan sadržaj alkohola (veći ili manji procenat), već u kojem se odnosu nalazi alkohol i ukupne kiseline ... Read More »