Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: alltech

Tag Archives: alltech

MINERALI SU BITNI: ISHRANA KUĆNIH LJUBIMACA

Minerali su bitni Alltech

MINERALI SU BITNI: ISHRANA KUĆNIH LJUBIMACA ZA ZDRAVO KRZNO, KOŽU I ZGLOBOVE – Alltech Esencijalni mikrominerali u biokompleksnom organskom obliku podržavaju zdravlje kože, zglobova i ukupnog koštano-mišićnog sistema naših ljubimaca. Autor: Dr Flavia Maria de Oliveira Borges Saad, profesor na Saveznom univerzitetu Lavras (UFLA) u Minas Gerais, Brazil Za većinu pasa i mačaka, dnevna ishrana se sastoji od jednog „kompletnog ... Read More »

Prirodan uzgoj – 5 NAČINA ZA PRIRODAN UZGOJ

prirodan uzgoj 5 NAČINA - ALLTECH

Prirodan uzgoj – PET NAČINA ZA PRIRODAN UGOJ VAŠEG USEVA – ALLTECH Ako prošetate bilo kojom samoposlugom, videćete stotine roba koje nose naziv koji ističe „prirodne“ aspekte proizvoda. Mada to nekada može biti samo marketinški trik, to svakako ukazuje na to da potrošači traže prirodniju robu i da odgajivači moraju biti svesni takvih zahteva potrošača da bi njihova roba ostala ... Read More »

Mikotoksini – oprez ! saveti Alltech kompanije

mikotoksini

Mikotoksini – Opasnost!: Preko 500 mikotoksina predstavlja rizik za vaše svinje Mikotoksini koje proizvode plesni na mnogo na?ina uti?u na performanse životinja i profitabilnost proizvo?a?a. Zašto oni predstavljaju tako veliki rizik za vaše životinje? Šta su mikotoksini? Mikotoksini su prirodne supstance koje proizvode plesni na poljima i tokom skladištenja žitarica, hraniva i biljnih hraniva. Pošto je otkriveno preko 500 raznih tipova ... Read More »

Alltech – Nauka o usevima za modernu poljoprivredu

alltech serbia

Alltech® Crop Science je Nauka o usevima i ona obezbe?uje na prirodi zasnovana rešenja za izazove u agronomiji i hortikulturi sa kojima se suo?avaju proizvo?a?i širom sveta. Alltech Crop Science ima širok spektar proizvoda koji su izvedeni iz fermentacije kvasca i proizvedeni u najsavremenijim fabrikama širom sveta. Alltech – Nauka o usevima za modernu poljoprivredu Znaju?i da je biljkama potrebna ... Read More »

ALLTECH – Međunarosna konferencija za biznis u poljoprivredi

ALLTECH – Me?unarosna konferencija za biznis u poljoprivredi    ONE 17 Džordž Blankenšip, Džek Bobo, Piter Diamandis lideri inovacije na doga?aju ONE: The Alltechovu Idea Conference Alltech ?e na me?unarodnoj konferenciji za biznis u poljoprivredi predstaviti lidere koji prevazilaze granice [LEKSINGTON, Kentaki] — Džordž Blankenšip, bivši službenik Tesla Motors, Apple Computer i GAP Inc., koristi jedinstvene inovativne procese da organizacije ... Read More »

ALLTECH Globalni pregled stočne hrane za 2017.

alltech

Alltech – Prema Alltechovom Globalnom pregledu stočne hrane za 2017. godinu proizvodnja stočne hrane u svetu je prešla jednu milijardu metričkih tona. Evropska Unija doživljava rast, u kojem vodi Španija Alltechov Globalni pregled stočne hrane za 2017. godinu uključuje rezultate iz 141 zemlje i preko 30.000 fabrika stočne hrane  Najkompletnija i najjača procena o statusu proizvodnje stočne hrane do danas  [LEKSINGTON, Kentaki] ... Read More »

ALLTECH – inovacije na tržištu hrane vodenih organizama

Alltech Coppens

ALLTECH – Coppens International otkrio proboj u inovacijama u ishrani vodenih organizama za 2017. Uklju?ivanje ve?eg broja Alltech rešenja za ishranu nudi uzbudljiv napredak na tržištu hrane za vodene organizme [HELMOND, Holandija] – U Coppens International, kompaniji u okviru Alltech koja je vode?i provajder rešenja za ishranu vodenih organizama na me?unarodnom nivou, su tokom 2016. godine bili veoma zauzeti. Otkad su ... Read More »

Alltech Program za razvoj karijere – posao za mlade stručnjake

altech

Alltech Program za razvoj karijere traži kandidate u svim disciplinama. http://education.alltech.com/alltech-corporate-career-development-program Radno mesto sa ugovorom na 12 meseci, sa punim radnim vremenom, platom odre?enom na nivou od godinu dana, za profesionalce po?etnog nivoa, po?inje intenzivnim periodom uvo?enja u posao i obuke u trajanju od tri meseca u Alltech globalnom sedištu u Leksingtonu, Kentaki, SAD. Nakon toga, ?lanovi programa ?e biti ... Read More »

Alltech – Poljoprivreda se menja / Konkurs za mlade

altech

Poljoprivreda se menja  – Mi u Alltechu verujemo da ?inimo dobro za farmera, životinju, potroša?a i životnu sredinu. Stvaramo održiva rešenja za pove?anje proizvodnje hrane, pove?avaju?i profit kupaca i brzu adaptaciju na promene u svetu. Za to je potrebno mnogo talenata i jedinstven tim kojim upravlja radoznalost, inovacije i izvrsnost. Kroz Alltech Corporate Career Development Program, pozdravljamo slede?u generaciju predstavnika ... Read More »

ALLTECH nastavlja uspešan put u 22. vek

ALTEH LOGO

  Alltech je vode?a svetska kompanija za razvoj poljoprivrede i sa bogatom ponudom proizvoda za ishranu životinja – za maksimalnu efikasnost ishrane i maksimalnu ekonomsku dobit proizvo?a?a. Alltech je preuzeo kompaniju Keenan, vode?eg proizvo?a?a rešenja za poljoprivredu u Irskoj . Ustanovljava sveobuhvatna rešenja za poljoprivredu zasnovana u Irskoj ali sa globalnom vizijom  i ponudu za ishranu životinja Ubrzava proizvodnu inovaciju  ... Read More »