Saturday, 23 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: alkoholni test

Tag Archives: alkoholni test

Kiselost mleka, načini njegovog utvrđivanja

Odre?ivanjem kiselosti u mleku utvr?uje se svežina i održivost mleka.Ako mleko posle muže stoji ne ohla?eno pove?ava se kiselost za nekoliko sati. Pove?anje kiselosti nastaje zbog razlaganje laktoze i drugih sastojaka mleka dejstvom odnosno pod uticajem mikroorganizma. Stoga kiselost mleka pokazuje svežinu i higijensku ispravnost mleka. Postoji više metoda za odre?ivanje kiselosti mleka: Alkoholni test – potrebna srestva: etil alkohol ... Read More »