Tuesday, 11 December, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: alkaloid

Tag Archives: alkaloid

TATULA korov na našim njivama

tatula korov korovi u pšenici

Tatula korov – Na oranicama u Mačvanskom i Kolubarskom regionu primetili smo veoma veliku ekspanziju korovske vrste u narodu poznate kao tatula (Datura stramonium). Ovaj korov češće se susreće na neobrađenim terenima pored puteva, deponijama ,ali  sada je prisutan na parcelama uglavnom koje su bile pod strninama, pod okopavinama i drugim obradivim površinama. Tatula preferira zemljišta koja su bogata hranivima, naročito ... Read More »