Monday, 19 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: alkaloid

Tag Archives: alkaloid

TATULA korov na našim njivama

Na oranicama u Ma?vanskom i Kolubarskom regionu primetili smo veoma veliku ekspanziju korovske vrste u narodu poznate kao tatula (Datura stramonium). Ovaj korov ?eš?e se susre?e na neobra?enim terenima pored puteva, deponijama ,ali  sada je prisutan na parcelama uglavnom koje su bile pod strninama, pod okopavinama i drugim obradivim površinama. Tatula preferira zemljišta koja su bogata hranivima, naro?ito ona za ... Read More »