Thursday, 21 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: agrotehnike

Tag Archives: agrotehnike

Mačiji rep treba visoku primenu agrotehnike

plodnost bika

Ma?iji rep (Phleum pratense) predstavlja jednu od najvažnijih trava koja se gaji na livadama, naj?eš?e kao ?ist usev. Dobro se regeneriše i daje 2-3 otkosa, a dobijena biomasa predstavlja odli?nu sto?nu hranu koja se koristi sveža, kao seno ili za siliranje. Re?e se koristi ispašom jer biljke ne podnose dugotrajno gaženje. Vrsta je podesna za gajenje u visokoj agrotehnici. U ... Read More »