Sunday, 17 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: agrotehnika

Tag Archives: agrotehnika

Nerodnost voćaka u mladenačkom razdoblju

gusta sadnja kruska hloroza nerodnost podloge za krušku kruškina buva

Nerodnost vo?aka u mladena?kom razdoblju – Na nerodnost vo?aka, što se najviše sagledava u odsutnosti formiranja cvetnih pupoljaka, uti?u razli?iti ?inioci i uslovi uzgoja, kao i stanja razvoja pojedinih individua tokom ontogenetskog razvoja, od za?etka života biljaka do prirodne smrti. Mladala?ki period je razvoj vo?aka vegetativno razmnoženih od sadnje do plodonošenja. Mladena?ka nerodnost vo?aka najviše zavisi od podloge, sorte i ... Read More »

KUKURUZ suša, primena pravilne agro – tehnike

kukuruz suša plesnivost gubitak u poljoprivredi

KUKURUZ suša – Poslednjih godina suša je ?esta pojava u našoj zemlji. Jaka suša, kao što je to slu?aj prošlih i ove godine, ima negativne posledice i u velikoj meri redukuje prinos kukuruza i smanjuje njegov kvalitet.Kako bi se spre?ili ili pak ublažili njeni štetni uticaji, merama borbe protiv suše mora se ozbiljno pristupiti. Navodnjavanje je najefikasnija mera borbe protiv ... Read More »

Meliorativna obrada za više prinose

Meliorativna obrada – Najvažnija uloga sezonske obrade zemljišta u agrotehni?kom pogledu je da održi njegovo normalno funkcionisanje kao životne sredine u zavisnosti od zahteva pojedinih biljnih vrsta koje se na njemu gaje. Za razliku od takve obrade, meliorativna obrada treba da popravi, odnosno da ukloni neke nedostatke zemljišta kako bi ono i dalje funkcionisalo kao supstrat a vrlo ?esto se ... Read More »

Agrotehnika primena napredne EM tehnologije

AGROTEHNIKA prirodne zemljoradnje – Trude?i se da izvu?e maksimum koristi primenom agrotehnike prirodne zemljoradnje, sa minimumom uloženog fizi?kog rada i nov?anih sredstava, uz mogu?nost održanja stalnog kontinuiteta i pove?anja plodnosti zemlje i prinosa kultura, baštovan mora: da prizna (oslanjaju?i se na radove Ovsinskog) da bilo koje zemljište sadrži u sebi kalijum, fosfor, kalcijum, magnezijum, sumpor – u velikim koli?inama, ve?im ... Read More »