Sunday, 20 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: agro eko

Tag Archives: agro eko

Vuna kao izolacija je bolja

Vuna kao izolacija – Konstatan razvoj i rast prometa bh. firma Wool Line Sarajevo potvrdit ?e 27. septembra otvara-njem novog pogona u Hadži?ima, u kojem zapo?inje proizvoditi izolacioni materijal od ov?ije vune. “Tim povodom priredit ?emo sva?anost gdje je uz prisustvo prijatelja i poslovnih partnera planirano da vrpcu novog pogona presije?e na?elnik Op?ine Hadži?i Hamdo Ejubovi?. Sretan sam što su prepoznali ... Read More »