Friday, 23 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: agrarna plaćanja

Tag Archives: agrarna plaćanja

Investicije za preradu i marketing – do 7. jula 2017.

sjenička mleko prerada sajam etno mleko jogurt, kefir sir kako

Raspisan javni poziv za investicije u preradu i marketing – Na osnovu ?lana 8. stav 2. ta?ka 3) Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju i ?lana 16. Pravilnika, raspisan je Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje podsticaja za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, vo?a, povr?a ... Read More »

IPARD program stiže tokom 2017. godine

javni konkurs ipard program ipard iskustvo

IPARD program – za slede?u godinu prva pla?anja. Pove?anjem broja zaposlenih u Upravi za agrarna pla?anja stvaraju se uslovi za raspisivanje prvih poziva. Krajem ove godine se o?ekuje i prijem prvih biznis planova. Proizvodnja mleka: Poljoprivredna gazdinstva s 20 do 300 mle?nih krava      Investicije u izgradnju / rekonstrukciju i / ili u opremu: za štale za krave, uklju?uju?i opremu ... Read More »

IPARD na čekanju do decembra ove godine ?

javni konkurs ipard program ipard iskustvo

IPARD na ?ekanju – Pare iz IPARD-a za 2015. godine nisu propale, uskoro kre?e prvih 15 miliona, poru?eno sa konferencije “Šansa za agrobiznis – put kroz IPARD fondove”.  – Srbiji je dodeljeno 175 miliona evra u okviru IPARD II programa namenjenog poljoprivredi i ruralnom razvoju, a slede?e nedelje Evropska komisija šalje reviziju koja ?e oceniti da li može da krene transfer tog ... Read More »