Thursday, 24 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: agrar

Tag Archives: agrar

Delta Agrar – Evelina nova sorta klupske jabuke

evelina

Delta Agrar – Evelina stiže na srpsko tržište – Kompanija Delta Agrar proširila je svoju vo?arsku i sto?arsku proizvodnju i na isto?nu Srbiju. Nakon najve?eg vo?njaka u ovom delu Evrope u ?elarevu, podignuto je i prvih 100 hektara vo?njaka u Zaje?aru. Novina je Evelina, nova  sorta klupskih jabuka, koja ?e se premijerno na?i  na našem tržištu ve? u oktobru.  Evelinu izdvaja  ... Read More »

Mehanizacija za 21. vek – kompanija “KITE”

kite

Mehanizacija za 21. Vek – kompanija KITE d.o.o. Moderna poljoprivreda zahteva primenu poljoprivredne mehanizacije koja koristi nau?na dostignu?a 21. Veka. Kompanija “KITE” z.a.d. ve? 43 godine uspešno posluje u poljoprivredi. Ostvareni poslovni rezultati pokazuju da primena nauke I organizacija kompanije daje rezultate. Od 1. Maja 2017. godine novoosnovana  “KITE” d.o.o. je postala zvani?ni distributer John Deer mašina za Srbiju. Poljoprivrednicima ... Read More »

Mleko može doneti dobit za poljoprivrednike ?

mlekari

Mleko može doneti dobit – Dan proizvo?a?a mleka je okupio veliki broj posetilaca, kako ?lanova Asocijacije tako i drugih u?esnika u lancu proizvodnje mleka.  Dobre vesti za proizvo?a?e su doneli u?esnici Godišnje skupštine CAPMV – iz Ministarstva poljoprivrede, Poljoprivrednog fakulteta, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, Uprave za agrarna pla?anja. Predlog o Pravu pre?eg zakupa zemljišta je utvrdio da se zemljište izdaje ... Read More »