Thursday, 14 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Aflatoksini preporuke

Tag Archives: Aflatoksini preporuke

KEFIR, fenomenalni mlečni proizvod

organska kontrola mlečnosti

Kefir, fenomenalan mle?ni proizvod u doma?instvu. Može se konzumirati u prili?no velikim koli?inama, od 1 do 1,5 l dnevno. U kefiru ima naro?ito mnogo vitamina B, koje stvaraju kvasci.Svarljivost mu je ve?a nego kod mleka: sirovo mleko se zadržava u želudcu 7,5 sati, kuvano mleko 7 sati, kefir iz masnog mleka 4,5 sata i kefir iz obranog mleka 3 sata. ... Read More »

Aflatoksini pratite stanje useva – preporuke

Aflatoksini pratite stanje useva . Jednom stvoreni mikotoksini ostaju u biljkama i biljnim proizvodima koji, ako se na?u u lancu ishrane, mogu prouzrokovati bolesti ljudi i životinja – MIKOTOKSIKOZE.  Jako visoke temperature vazduha, smanjena vlažnost vazdzha i smanjena otpornost biljaka- sve to je uticalo na pove?anu infekciju biljaka kukuruza ovom veoma opasnom gljivom.  Spore plesnivosti leže na plitkom površinskom sloju ... Read More »