Saturday, 23 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: AFLATOKSIN

Tag Archives: AFLATOKSIN

Aflatoksin – besplatna analiza silaže AP Vojvodina

aflatoksin u silaži silaža dužina silaža kukuruz silaža cela biljka

Aflatoksin – ove godine uz sušu i smanjene prinose mogu?a je pojava opasnog otrova aflatoksina u silaži. Da bi predupredili mogu?e štete možete izvršiti BESPLATNU analizu silaže. Laboratorija za kontrolu kvaliteta hrane za životinje i animalnih proizvoda na Departmanu za sto?arstvo organizuje prikupljanje uzoraka silaže kukuruza sa farmi i gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine radi pra?enja sadržaja aflatoksina. Aflatoksin – ... Read More »

Kukuruz i aflatoksin na njivama u AP Vojvodini

kukuruz afla djubrenje kukuruz nedostatak

Kukuruz i aflatoksin na njivama – U organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo  je održan radni sastanak, na kome je bilo re?i o stanju na poljima sa kukuruzom u AP Vojvodini, sa posebnim osvrtom na prisustvo mikotoksina u toj žitarici. Saopštenje: “Ne žuriti sa berbom kukuruza” Sa sastanka je upu?ena preporuka svim poljoprivrednim proizvo?a?ima, da sa?ekaju sa berbom ... Read More »

Aflatoksin u silaži – oprez u pripremi silaže

aflatoksin u silaži silaža dužina silaža kukuruz silaža cela biljka

Aflatoksin u silaži – U silaži aflatoksin se može na?i ako je zrno kukuruza koje se koristi za spremanje silaže bilo zaraženo ve? u polju. Ono što se neretko dešava prilikom spremanja silaže je da se koristi suvlja masa ili da se gaženje (sabijanje) mase za siliranje ne obavi u dovoljnoj meri.  I u jednom i u drugom slu?aju stvara se ... Read More »

AFLATOKSIN i zeolit kao rešenje problema

AFLATOKSIN i zeolit – Priroda nam nudi rešenje za problem  – Aflatoksin M1. Zeoliti su grupa minerala, hidrotermalnog porekla, koji se naj?eš?e pojavljuju uz mlade vulkanske stene, zapušavaju?i šupljine u njima. U grupi zeolita nalazi se oko 200 minerala, a naj?eš?e se pojavljuju: šabazit, hojlandit, desmin, natrolit, filipsit, apofilit, analcim, tomsonit, klinoptilolit.  Podsetimo, Uprava za veterinu predložila je upotrebu minerala ... Read More »

AFLATOKSIN sprečiti na vreme je pravi lek

AFLATOKSIN spre?iti – Još nam je u se?anju “slu?aj” AFLATOKSINA. Radna grupa države predlaže da se nivo aflatoksia M1 u mleku podigne na 0,25 mikrograma po litri mleka. To je još uvek samo polovina dozvoljenog nivoa aflatoksina u mleku u zemljama SAD; Rusije, Kine i ve?eg broja zemalja Južne Amerike. Veoma je važno sa?uvati kukuruz od mogu?e zaraze u skladištima..Skladištenje ... Read More »