Tuesday, 23 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: aetva otimi grašak

Tag Archives: aetva otimi grašak

Setva ozimih grahorica za prolećnu hranu stoci

stočna hrana setva ozimih krmne ozime mahunarke zeleni krmni konvejer mahunarke za kvalitetnu zeleni krmni humus

Setva ozimih grahorica – Ozimi sto?ni grašak (Pisum sativum var. arvense) i ozima obi?na grahorica (Vicia sativa L.) biljke su poreklom iz umerenog klimatskog pojasa Evrope i Azije. Obe vrste se uglavnom koriste u obliku zelene krme, mada je mogu?e i spravljanje sena i silaže. Usled kvalitetnog hemijskog sastava suve materije (visok sadržaj sirovih proteina i stimuliraju?ih materija poput vitamina ... Read More »