Tuesday, 22 January, 2019
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: ače

Tag Archives: ače

Deficit minerala kod domaćih životinja-ISV

nazimice za uzgoj veštačko osemenjavanje anemija prasadi bolji prirast balansirana ishrana deficit minerala

Deficit minerala – Od svih domaćih životinja najveća je verovatnoća za pojavu deficita u mineralnim materijama u svinja. Ovo je zbog toga što se svinje uglavnom hrane sa zrnom žitarica i sporednim proizvodima njihove prerade, koji su relativno siromašni u mineralnim materijama, a najčešće kalcijumu. Pored toga, kosti svinja podnose znatno veće optere?enje u odnosu na njihovu veličinu, od bilo ... Read More »