Monday, 22 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Seminari » Sušenje proizvoda iz poljoprivrede

Sušenje proizvoda iz poljoprivrede

Sušenje proizvoda – Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu već oko dvadeset godina radi na posebnoj obuci stručnjaka koji brinu o sušenju i skladištenju svega onoga što se u domaćoj poljoprivredi proizvede. Ova obuka se obavlja u okviru planiranog kursa.

Preko 800 rukovaoca sušara iz Srbije i regiona do sada je pohađalo kurs, što je najvažniji dokaz njegovog kvaliteta i potrebe. To je najkompetentniji kurs u Srbiji, a predavači su profesori Poljoprivrednog fakulteta sa višedecenijskim iskustvom kako u obrazovanju tako i u praksi.

Pozivamo Vas da uputite vaše rukovaoce sušarom na obuku kod nas, pa čak i ako su ga pohađali pre nekoliko godina. Vaša firma če imati višestruke koristi jer ćete biti sigurni:

  1. da ćete znatno smanjiti opasnost od požara,

  2. da ćete potrošiti manje goriva za sušenje,

  3. da ćete imati bolji kvalitet proizvoda koji sušite i

  4. da ćete povećati odgovornost rukovaoca sušare,

a to sve zahvaljujući novom znanju i certifikatu koje će Vaši rukovaoci steći.

Sušenje proizvoda iz poljoprivrede

Odlukom nastavno-naučnog veća Fakulteta odobren je plan i program kursa u trajanju od 30 časova – pet radnih dana. On obuhvata: goriva, gorionike, enegetiku, tehnologije sušenja, konstrukcije sušara, opremu na centru, rukovanje sušarom, automatiku, evidenciju rada, održavanje, protivpožarne i bezbednosne mere i dr. Svaki polaznik kursa dobija knjigu. Nastavu će održati prof. dr Mirko Babić i doc. dr Ivan Pavkov sa saradnicima. Po održanom kursu organizuje se ispit – provera znanja pred tročlanom komisijom. Ispit i uručivanje sertifikata biće nedelju dana posle završenog kursa.

Nakon uspešno završenog ispita svaki slušalac dobija:

CERTIFIKAT O ZAVRŠENOM KURSU ZA RUKOVAOCA SUŠARA U POLJOPRIVREDI

koji potpisuje Dekan Poljoprivrednog fakulteta i ispitna Komisija.

 Kontakt:

Prof. dr Mirko Babić ili dr Ivan Pavkov

Poljoprivredni fakultet, 21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovića 8.

Tel: (021) 485-3441 (dr Mirko Babić); (021) 485-3318 (dr Ivan Pavkov); (021) 459-958;

Mob:(063) 531-686; (064) 246-38-70, Fax: (021) 459-989,

E-mail: mbab@polj.uns.ac.rs; ivan.pavkov@polj.uns.ac.rs

izvor:agroservis.rs

foto pixabay.com