Thursday, 19 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Suša odnosi letinu, jesen za strepnju

Suša odnosi letinu, jesen za strepnju

suša odnopsi letinuSuša odnosi letinu – Štete na poljoprivrednim usjevima u Republici Srpskoj premašile su 85 miliona evra. Kukuruz, vo?e i povr?e gotovo su uništili grad i visoke temperature. Rajko Radeti?, poljoprivrednik sa podru?ja Lijev?a polja kod Laktaša,  na gotovo dva hektara zasijao je grah. Nadao se zaradi od 7,5 do 8 hiljada eura. Ali oluja pra?ena gradom prije dvije sedmice, sve je promijenila.„Stopostotna šteta. Bio je u završnoj fazi. Trebalo je još nekih petnaestak dana da se desi ono završno zalijevanje. Šteta je apsolutna. Poslije, ono što je ostalo, samo se osušilo”, kaže Radeti?.

Stradao je i luk, kao i polje koje je sada trebalo biti prepuno glavica kupusa.Nakon grada, i višesedmi?ne vru?ine bez padavina uzele su danak na njegovim poljima. „I sad je korov, i tu nema ništa. Direktna šteta je na klipu. Ve? ima truleži. I ne vjerujem da ?e biti išta”, pri?a Radeti?.

Najve?a šteta pri?injena je na kukuruzu. Osim u Lijev?e Polju, gotovo sav rod kukuruza uništen je i u Semberiji i Posavini.

Entitetska Vlada objavila je ranije kako se šteta od suše i grada procjenjuje na 85 miliona evra.

„Stru?ne službe Ministarstva stalno su na terenu i pružaju neophodnu stru?nu pomo? poljoprivrednim proizvo?a?ima, pogotovo u dijelu koji se odnosi na zaštitu poljoprivredne proizvodnje, upotrebu sistema za navodnjavanje i sistema protivgradnih mreža”, re?eno je iz Vlade RS-a.

Nov?ane pomo?i proizvo?a?ima za sada nema.

izvor:agroeko.net