Saturday, 21 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Surutka – slatka i kisela, bogatstvo minerala

Surutka – slatka i kisela, bogatstvo minerala

Surutka je prirodna biološka te?nost i u zavisnosti od na?ina dobijanja deli se na slatku i kiselu surutku. Slatka surutka se dobija iz proizvodnje polutvrdih i tvrdih sireva i proizvodnje kazeina, zgrušavanjem  mleka uz pomoc sirila. Slatka surutka ima prose?no 6,3 do 6,7% suve materije, od ?ega 4,0 do 4,5 % laktoze, 0,7-0,9% azotnih materija, 0.4-0,6% mineralnih materija i 0.1 do 0,2% mle?ne masti.

Surutka – slatka i kisela, bogatstvo laktoze

Kisela surutka se dobija iz proizvodnje kiselih sireva i tehni?kog kazeina zgrušavanjem mleka uz pomo? raznih kiselina. Od ukupne koli?ine mleka koja se preradjuje u sir, u surutku prelazi oko 80% te?nosti. To govori o važnosti regulisanja upotrebe surutke. Surutka je pogodna za razli?ite fermentacije. Njena kiselost uz odgovaraju?u temperaturu veoma je povoljna za razvoj bakterija mle?ne kiseline.

 Zato njeno skladištenje zahteva brzo hladjenje ispod 10°C, ili pasterilizaciju ?ime se izbegava njeno naglo kišeljenje. Upotreba surutke je vrlo raznovrsna. Mogu?nosti koriš?enja su:

  • Arbuminski sirevi rade se od prokuvane surutke koja je procedjena. Izdvojene i zgrušane proteinske surutke se ohlade, posole i u odgovarajucim sudovima ostavljaju u hladnim prostorijama do upotrebe.
  • Mle?ni se?er se iz surutke može dobiti posle izdvajanja proteina i mle?ne masti. Uparavanje surutke se vrši sve do dobijanja gustog sirupa bogatim mle?nim še?erom.
  • Proizvodnja hleba uz dodatak surutke daje proizvodu ve?u biološku vrednost, produženo trajanje i ve?u elasti?nost.

  • Tov svinja uz upotrebu surutke je poznat na?in ishrane. Preporu?ljivo je davati 12 do 15 lit. dnevno po grlu. Ve?a koli?ina surutke  može da izazove negativne efekte poput nadimanja a u težim slu?ajevima dijareju.
  • Ishrana teladi sa surutkom vrši se tako što surutka predstavlja dodatnu komponentu. Koli?ina surutke je ograni?ena na 10 g. „Ekvivalentu heksoze“ po 1 kg žive telesne mase teleta.

dr Radosav Vuji?

Leave a Reply