Thursday, 19 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Supstrati smeše za setvu, ožiljavanje negu useva

Supstrati smeše za setvu, ožiljavanje negu useva

Supstrati smeše – Spravljanje i priprema zemljišnih smeša. Za setvu, ožiljavanje i negu useva koriste se smeše od više komponenata ili gotove fabričke mešavine u zavisnosti od potreba biljke, načina njenog razmnožavanja i mesta daljeg uzgoja.

Supstrati za ožiljavanje reznica

  1. Smeša treseta (pH 3,5-4,5) i perlita ili peska u odnosu 1:1
  2. Direktno zabadanje reznica u Jiffy-7 saksiju ili Grodan kocke

Zemljišna smeša za setvu i sadnju

Bitne karakteristike dobre zemljišne smeše za setvu, pikiranje i sadnju: da je slabo kisele rekacije (pH 5,5-6,5), da je bogata hraniljivim materijama u optimalnim količinama, da ima dobre fizičke osobine (propustljivost za vodu, veliki vazdušni kapacitet), da mešavina ima dobra biološka svojstva i da je bogata korisnim mikroorganizmima, da je bez prouzrokovača bolesti i štetočina, kao i bez korova i drugih inertnih materija. Smeša za setvu treba da sadrži treset, toplolejsku zemlju, busenjaču, pesak ili perlit.

Sledeće mešavine pokazale su dobre rezultate:

– 3 dela treseta, 2 dela toplolejske zemlje, 1 deo busenjače ili peska ili perlita

– 50% treseta, 35% toplolejske zemlje i 15% busenjače ili peska ili perlita

– 1-3 treseta, 1/3 toplolejske zemlje i 1-3 busenjače ili peska ili perlita

Preporučljivo je da se koristi što bolji treset Sphagnum sa pH 5,5-6,5

Supstrati smeše za setvu, ožiljavanje negu useva

Toplolejska zemlja treba da se sastoji od dobro pregorelog goveđeg stajnjaka i da je odležala 2-3 godina. Može da se koristi i zreli stajnjak, koji je negovan prevrtanjem, rešetanjem i dopunskim zalivanjem.

Busenjača treba da potiče sa nezakorovljenih livada obraslih travama iz familije Poaceae, tj, familja trava kao što su: obična pirevina, rosulja, lisičji repak, mirisavka livadska, pahovka obična, divlji ovas, ovas gajeni, devojačke suze, klasača maljava, klasača oštra, klasača crvena, đipovina crvena, đipovina obična, zubača obična, ježevica obična, šilj, svračica obična, obični vijuk, crveni vijuk, popino prase, ječam, pirinač, trska obična, livadarka obična, šećerna trska, raž.

Supstrati smeše za setvu

Pre upotrebe treba da odleži 2-3 godine, za to vreme se neguje prevrtanjem, provetravanje i zalivanjem, a neposredno pre upotrebe se prorešeta na grubom situ. Ukoliko je busenjača ilovačasta onda je potrebno dodati rečni pesak, prema potrebi. Prosečna težina 1 m3 supstrata iznosi oko 700kg.

U daljem postupku pripreme smeše potrebno je zemljišnu smešu obogatiti hranljivim mineralnim materijama. Količina mineralnog đubriva koja se dodaje na 1m3 supstrata su:

– azotno đubrivo: KAN 0,1-0,3%, što je 0,1 do 0,3kg na 100kg supstrata ili svega 0,7 do 2,1kg mineralnog đubriva na 1m3 supstrata

– fosforno đubrivo: superfosfat 0,1-0,5%, što je 0,1 do 0,5kg na 100kg supstrata ili 0,7-3,5kg mineralnog đubriva na 1m3 supstrata

– kalijumovo đubrivo: kalijum-sulfat 0,1-0,2%, što je 0,1 do 0,2kg na 100 kg supstrata ili 0,7 do 1,4kg mineralnog đubriva na 1m3 supstrata

Supstrati smeše za setvu

Maksimalna količina mineralnog đubriva koja se dodaje za pripremu supstrata je do 7kg/m3, što čini 1% mase. U mešavinu se može dodati koštano brašno, rogovina, krvno brašno u ukupnoj količini od 4 do 5 kg po 1 m3 čime se postiže ravnomerno razlaganje hranljivih materija u dužem vremenskom periodu. Ukoliko je zemljište jako kiselo onda treba uticati na pH vrednost tako što se dodaje 20-30 kg kreča/m3, a ukoliko je zemljište previše alkano onda se dodaje kiseli treset.

Dobijena smeša zahteva negu koja se sastoji u usitnjavanju, rešetanju i zalivanju po potrebi. Dobro usitnjen supstrat se do upotrebe lageruje i pokriva folijom da bi se sprečila pojava korova i zimsko smrzavanje. Poželjno je pre upotrebe izvršiti dezinfekciju i dezinsekciju vrelom vodenom parom.

Ivana Trifkovic

foto pixabay.com