Thursday, 21 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Šupljikavost lišća voćaka – breskva, kajsija, trešnja …

Šupljikavost lišća voćaka – breskva, kajsija, trešnja …

breskve

Šupljikavost lišćal

Šupljikavost lišća voćaka – prouzokovač ove bolesti je gljiva Stigmina carpophila. Bolest ima širok areal rasprostranjenosti. Najveće štete patogen pričinjava koštičavim vrstama voćaka, naročito breskvi, kajsiji i trešnji. Štete nastaju usled propadanja lišća i smanjenja njegove fotosintetske aktivnosti, sušenja mladara i gubljenja tržišne vrednosti plodova.

Simptomi se javljaju na lišću, mladarima i plodovima. Na lišću se uočavaju sitne, okrugle, crvenkaste pege oivičene jednom zagasitom linijom i hlorotičnim oreolom. Lisno tkivo u okviru pega izumire, suši se i ispada usled čega lišće postaje šupljikavo po čemu je ova bolest i dobila ime ” šupljikavost” ili ”rešetavost” lišća. Broj pega na listu može biti veliki. Jako obolelo lišće se suši i opada, usled čega stablo ogoli još tokom leta. Pri oboljevanju lisnih drški takođe dolazi do opadanja lišća i ogoljavanja voćaka.

 Na mladarima nastaju pege slične onima na lišću i to najčešće u blizini pupoljaka; ispod pega tkivo nekrotira i javljaju se ulegnuća. Vremenom, pege se mogu proširiri što dovodi do sušenja.

Šupljikavost lišća voćaka – breskva, kajsija, trešnja …

 Simptomi na plodovima u velikoj meri zavise od vrste voćaka. Na mladim plodovima, naročito kod kajsije,primećuju se sitne sitne pege crvenkaste boje. Sa porastom ploda tkivo u okviru pega hipertrofira i nastaju sitne kraste mrkocrvene boje tkz” šugavost ploda”, što ne umanjuje kvalitet ploda ali utiče na njegovu tržišnu vrednost. Na plodovima kod višnje i trešnje, ispod pega se formira plutni sloj usled čega patogen prodire do samih koštica, oštećuje mezokarp koga napadaju druge saprofitne gljive, zreli plodovi brzo trule i gube svoju upotrebnu vrednost. Značajna mera suzbijanja je uklanjanje suvih mladara i grana, kao i onih sa rak-ranama u toku rezidbe.

Dobri rezultati u suzbijanu S.carpophila se postižu sa plavim prskanjem u jesen (po opadanju lišća) preparatima na bazi bakra. Tokom vegetacije sa 1-2 tretmana, odmah nakon precvetavanja i 2-3 nedelje posle predhodnog, postiže se uspešna zaštita od ovog patogena sa nekim od sledećih fungicida na bazi bakra, cineba, cirama, kaptana, folpeta, propineba, tiram-a i dr.

Vesna Janković, dipl. ing.

PSSS Valjevo

 preporučujemo preventivni tretman sa nekim od sledećih fungicida:

Merpan 80 WDG, Merpan 50 WP, Metod WG ,Captan 50 WP (kaptan) u koncentraciji 0,2-0,3%.

PIS

FOTO PIXABAY.COM

Šupljikavost lišća