Tuesday, 23 October, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Šumske jagode za zaradu, kooperacija

Šumske jagode za zaradu, kooperacija

 Šumske jagode – Gajenje šumskih jagoda je posebnost koja može doprineti dopuni kućnog budžeta. Tu mogućnost Vam pruža FLORIVA – Ivanjica. Kooperacija u proizvodnji šumske jagode. Našim kooperantima dajemo kompletnu podršku u organizovanju proizvodnje: obuku, sadni materijal, folije za zemljište i prekrivanje zasada, sisteme za navodnjavanje, mreže za zasenu, zaštitna sredstva, sredstva za prihranjivanje, ambalažu za pakovanje, savetodavnu službu, zagarantovanu cenu i siguran otkup po ugovoru o kooperaciji.                   .

Proizvođač može izabrati jedan od modela saradnje:

MODEL 1: Ukoliko sadnice plaća 100% pri preuzimanju,          cena sadnice je 0,30 €/kom

MODEL 2: Ukoliko sadnice plaća plodom  jagode   cena sadnice je 0,40 €/kom uz obavezno učešće od 25% (odnosno 0,10 €/kom) a ostalih 75% (odnosno 0,30 €/kom) plaća plodom šumske jagode.

Folije za zemljište i natkrivanje zasada, sisteme za navodnjavanje, mreže za zasenu, zaštitna sredstva i prehrana se plaćaju pri preuzimanju.

Šumske jagode za zaradu, kooperacija

Ulaganja za 5 ari zasada šumske jagode

MODEL 1

1      Sadnice šumske jagode, 2.000kom, 0,3 €/kom                600 €

2       Sistem za navodnjavanje, komplet                                       120 €

3     Folije za zemljište                                                                           80 €

Celokupno ulaganje je                                                                        800 €

MODEL 2

 

1      Sadnice šumske jagode, 2.000kom, 0,4 €/kom              800 €

2        Sistem za navodnjavanje, komplet                                     120 €

3       Folije za zemljište                                                                        80 €

Celokupno ulaganje je                                                                   1.000 €

Startno ulaganje je                                                                             400 €

Ostatak duga                                                                                        600 €

 Primer 5 ari

U kooperativi startno ulaganje je 400 €, a ostatak od 600 € se plaća plodom  jagode po ugovoru o kooperaciji.

Projektovani prinos i prihod za tri godine

Prva godina 300 gr/biljci, sa minimalnom cenom od 3 €/kg,                    Prihod 1.800 €

Druga godina 600 gr/biljci, sa minimalnom cenom od 3€/kg                   prihod 3.600 €

Treća godina 300 gr/biljci, sa minimalnom cenom od 3 €/kg                   prihod 1.800 €

U oba slučaja, ranom prolećnom sadnjom i optimalnim uslovima gajenja celokupna investicija se vraća tokom prve godine proizvodnje sa profitom.

Naša otkupna cena ploda jagode za sezonu 2013-u je bila 500 dinara/kg, odnosno 4,5 €/kg. Svakom proizvođaču je isplaćena celokupna količina otkupljenog ploda šumske jagode, po istoj ceni nezavisno od klase. Za 2014. godinu otkupna cena je takođe bila 550,00 dinara za kilogram.

iozvor: Floriva- ivanjica

foto pixabay.com