Friday, 21 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Šuga kod gajenih životinja i njihov tretman

Šuga kod gajenih životinja i njihov tretman

Šuga kod gajenih životinja – Oboljenje kože izazvano sugarca naziva se šuga. Šuga je široko rasprostranjena u našoj zemlji i nanosi velike štete stočarstvu. Najveće štete nanosi kod ovaca zbog oštećenja vune, ali je zastupljena i kod goveda.

Obolele životinje i kontaminirani predmeti su izvor zaraze.Prenosi se direktnim kontaktom ili posredno preko kontaminiranih predmeta ili prostorija u kojima su boravile obolele životinje.Oni su paraziti i njihov životni ciklus se odvija od jajeta preko larvi, nimfi do odraslog oblika isklju?ivo na domaćinu i traje od 1-3 nedelje. Neke životinje mogu istovremeno biti inficirane s nekoliko vrsta sugarac i obolele od nekoliko vrsta šuge. Specifični su u odnosu na domaćina i mogu boraviti na domaćinu koji nije specifičan za njih i da izazovu promene na koži.

Zavisno od otpornosti organizma, zavise i promene na koži. Životinje koje imaju jači ili solidan imunitet šugarci teže ispoljavaju svoj patogeni učinak, za razliku kod oslabljenog imuniteta gdje se javlja u kliničkom obliku. Događa se da šugarci nasele kožu životinje, ali zbog otpornosti organizma domaćina ne mogu da se razmnožavaju u tom slučaju nastaje skrivena šuga. Takve životinje predstavljaju veliku opasnost jer su izvor zaraze. Kod takvih životinja dolazi do velikih gubitaka u proizvodnji kao i poremećaja zdravstvenog stanja.

Šuga kod gajenih životinja i njihov tretman

Svaka životinja ima nekoliko vrsta sugarac, kod goveda su to:

  1. Sarcoptes scabiei var. bovis,

  2. Psoroptes equi var. bovis,

  3. Chorioptes bovis var. bovis.

1./ Sarkoptes šuga koja se vrlo brzo širi među govedima. Promene su vidljive na glavi, odakle se šire na vrat i prsni koš. Koža je jako naborana i postaje suva.

2./ Psoroptes šuga javlja se oko baze repa, u predelu mošnji, ekstremiteta, na vimenu može zahvatiti i celo telo.Koža je kvrgava. Može doći do povremenog nestanka ovih promena u toku leta.

3./ Horioptes šuga se teže prenosi sa jedne na drugu životinju, pa se broj oboljelih sporo uvećava. Retko zahvata leđni deo.Počinje na delovima zadnjih nogu i zahvata stražnji deo tela

PSSS Čačak,

Ljiljana Đurčić dip. inž

foto pixabay.com

Šuga kod