Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » STOČNI grašak visok procenat belančevina

STOČNI grašak visok procenat belančevina

sto?ni grašak višegodišnje mahunaste sto?ni grašakSTO?NI grašak – Zamena sojine sa?me  delom sto?nim graškom. Visok nivo belan?evina, bez potrebe naknadne obrade (soja se termi?ki obra?uje), oboga?uje zemljište – to su neke prednosti sto?nog graška. Sto?ni grašak ima izuzetno povoljne biološke osobine kao što su:

  • kratka vegetacija ( koristi se kao ?ist usev, me?uusev ili u smešama )

  • raznovrsna upotreba ( zrno, zelena krma, silokrma ili zelenišno ?ubrivo )

  • skromni uslovi uspevanja

  • visok i stabilan prinos.

 Proizvodnja sto?nog graška bi mogla biti jedno od rešenja za poljoprivredna doma-?instva koja se bave sto?arskom proizvodnjom, u smislu obezbe?ivanja neophodne sto?ne hrane na racionalan na?in.

Racionalnost ove proizvodnje odnosi se na pre svega na slede?e :

1./  Gajenjem sto?nog graška, manja su ulaganja za nabavku neophodnih koli?ina mineralnih ?ubriva Poznata je osobina azotofiksacije ove leguminoze. Od ukupno proizvedenog azota, sto?ni grašak potroši u proseku 50%, tako da usevu koji se seje nakon njega ostaje isto toliko, a ne retko i do 60%.

Važno je da se setva obavi na zemljištu povoljne pH vrednosti ( nikako na kiselim zemljištima ) kao i da koli?ina azota NE bude visoka kako se ne bi inhibirao intenzitet azotofiksacije. Ukoliko se sto?ni grašak koristi kao zelenišno ?ubrivo, treba znati da se prinosom od 20-30 t/ha zelene mase, nakon zaoravanja obezbe?uje humus kao unošenjem jednog vagona stajnjaka, pri ?emu u zemljištu ostaje oko 50 kg azota/ha.

2./  Nakon graška poboljšana su svojstva zemljišta (fizi?ka, hemijska i biološka ). Ovi efekti postižu se i setvom graška kao me?uuseva i kao zelenišno ?ubrivo.

3./  Brz rast i gustina useva obezbe?uje manju upotrebu pesticida Obzirom na dužinu vegetacije, sto?ni grašak je odli?an za rešenje problema masovne pojave korova. Time je pre svega bitno smanjena upotreba herbicida. Poboljšanje biološke aktivnosti zemljišta gajenjem sto?nog graška, dovodi do znatno manje pojave bolesti i šteto?ina, pa je i upotreba fungicida i insekticida bitno smanjena.

Navedene prednosti gajenja sto?nog graška koriste se i u organskoj proizvodnji. Sva ve? pobrojne osobine omogu?avaju zaštitu životne sredine i o?uvanje prirodnih resursa ( manja upotreba ?ubriva i pesticida, azotofiksacija …).

Miraš Zagra?anin

Diplomirani inženjer poljoprivrede za sto?arstvo

Leave a Reply