Monday, 23 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » STOČNI grašak visok procenat belančevina

STOČNI grašak visok procenat belančevina

STOČNI grašak – Zamena sojine sačme  delom stočnim graškom. Visok nivo belančevina, bez potrebe naknadne obrade (soja se termički obrađuje), obogaćuje zemljište – to su neke prednosti stočnog graška. Stočni grašak ima izuzetno povoljne biološke osobine kao što su:

  • kratka vegetacija ( koristi se kao čist usev, međuusev ili u smešama )

  • raznovrsna upotreba ( zrno, zelena krma, silokrma ili zelenišno ?ubrivo )

  • skromni uslovi uspevanja

  • visok i stabilan prinos.

 Proizvodnja stočnog graška bi mogla biti jedno od rešenja za poljoprivredna domaćinstva koja se bave stočarskom proizvodnjom, u smislu obezbeđivanja neophodne stočne hrane na racionalan način.

Racionalnost ove proizvodnje odnosi se na pre svega na sledeće :

1./  Gajenjem stočnog graška, manja su ulaganja za nabavku neophodnih količina mineralnih đubriva Poznata je osobina azotofiksacije ove leguminoze. Od ukupno proizvedenog azota, stočni grašak potroši u proseku 50%, tako da usevu koji se seje nakon njega ostaje isto toliko, a ne retko i do 60%.

Važno je da se setva obavi na zemljištu povoljne pH vrednosti ( nikako na kiselim zemljištima ) kao i da količina azota NE bude visoka kako se ne bi inhibirao intenzitet azotofiksacije. Ukoliko se stočni grašak koristi kao zelenišno đubrivo, treba znati da se prinosom od 20-30 t/ha zelene mase, nakon zaoravanja obezbeđuje humus kao unošenjem jednog vagona stajnjaka, pri čemu u zemljištu ostaje oko 50 kg azota/ha.

STOČNI grašak

2./  Nakon graška poboljšana su svojstva zemljišta (fizička, hemijska i biološka ). Ovi efekti postižu se i setvom graška kao međuuseva i kao zelenišno đubrivo.

3./  Brz rast i gustina useva obezbeđuje manju upotrebu pesticida Obzirom na dužinu vegetacije, stočni grašak je odličan za rešenje problema masovne pojave korova. Time je pre svega bitno smanjena upotreba herbicida. Poboljšanje biološke aktivnosti zemljišta gajenjem stočnog graška, dovodi do znatno manje pojave bolesti i štetočina, pa je i upotreba fungicida i insekticida bitno smanjena.

Navedene prednosti gajenja stočnog graška koriste se i u organskoj proizvodnji. Sva već pobrojne osobine omogućavaju zaštitu životne sredine i očuvanje prirodnih resursa ( manja upotreba đubriva i pesticida, azotofiksacija …).

Miraš Zagrađanin

 Diplomirani inženjer poljoprivrede za stočarstvo

foto pixabay.com

Stočni grašak

Leave a Reply