Thursday, 19 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Stočna so je neophodna u uzgoju domaće stoke

Stočna so je neophodna u uzgoju domaće stoke

sto?na so

Kristalna sto?na so (varena i morska)

Sto?na so Ovcama, i drugim preživarima, treba davati sto?nu so. Poslije zimske ishrane stoku treba dovesti u dobru kondiciju. Posebnu brigu posvetiti izbalansiranoj ishrani. Sto?na so je naj?eš?e koriš?eni mineralni dodatak u ishrani doma?ih životinja. To je naj?eš?e natrijum-hlorid (NaCl) uz druge soli (magnezijum i druge). Životinjama je potreban i natrijum i hlor. Odnos izme?u njih i prisustvo u organizmu uti?u na održavanje kiselinsko-bazne ravnoteže. Reakcija 20% rastvora soli u vodi je neutralna.

 U prometu se nalaze razne vrste soli:

  1. Varena sto?na so je po poreklu od izvorske slane vode koja se kuvanjem uparava i gubi. U podzemnim jezerima se otopila kamena sto?na so i varenjem se voda isparava i pre?iš?ava. Naj?eš?e se koristi za ljudsku ihranu ali se može dodavati i životinjama u obroku.
  2. Kamena sto?na so je nastala mlevenjem rude
  3. Morska sto?na so se dobija isparavanjem morske slane vode spontano u bazenima ili kazanima (“žetva soli”).

Sto?na so je neophodna u uzgoju doma?e stoke

   Prema obliku u prometu može da bude:

  • Kristalna sto?na so (varena i morska)
  • Mlevena (kamena) so
  • briketirana sto?na so

 Kvalitet soli je propisan zakonom, da nije škodljiva, da je denaturisana sa 0,2% fero-oksida ili drvenog uglja. U isto vreme se so jodira sa 10 mg kalijum-jodida ili natrijum – jodida, pa ima 5-15 mg/kg joda. Dodatak ovog elementa vezan je za potrebe i nedostatak joda u nekim podru?jima. Ukus soli treba da je bez gor?ine i bez mirisa. Potrebna usitnjenost je da 50% mase pro?e kroz sito otvora 2 mm, a kristalna 3-3,5 mm. Vlaga mora da bude manja od 2%, da je bar 36% natrijuma, do 0,07% magnezijuma i do 0,3% kalijuma.

 Ako se koristi sto?na so kalijum-jodid sadržaj joda je minimalno 0,0038%, a ako se koristi natrijum-jodid onda je minimum 0,0076%.

Dodavanje sto?ne soli treba da se radi svaki dan ili da se životinjama da so u obliku kamena kako bi je konzumirale po volji – so se ne akumulira u organizmu ve? se neprestano izlu?uje.

Zlatkovi? Goran dipl.ing. sto?arstva

Leave a Reply