Saturday, 18 November, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » STEVIA prirodna zamena za šećer, 30 puta slađa

STEVIA prirodna zamena za šećer, 30 puta slađa

STEVIA prirodna zamena – Stevia rebaudiana – slatka biljka iz Paragvaja. U vreme globalnog zagrevanja naše planete, poskupljenja poljoprivredne proizvodnje i hrane i promena prehrambenih navika organska poljoprivreda, presna hrana kao lek i poljoprivredna nauka i praksa mora dati svoj doprinos uvo?enjem novih tehnologija i novih vrsta u proizvodnju. Jedna od tih novih vrsta je i Stevia rebaudiana – slatka biljka iz Paragvaja. Otkrivena je 1887.g. au uporabu je ušla 1970.g. Porijeklom je iz semuhumidnih subtropskih predjela južne Amerike (Paragvaj, Brazil).

 Ovo je višegodišnja biljka iz familije Asteraceae, visine 60 cm. Njeno suho liš?e je 30 puta sla?e od še?era, nema kalori?nu vrijednost ni sporedne efekte i služi kao prirodni zasla?iva?. Može se koristiti sveže ili suvo liš?e, koje o?uva sladak okus i nakon nekoliko godina.

STEVIA prirodna zamena za še?er, 30 puta sla?a

U listu ima 2 glikozida: steviozid 3-10% i rebaudozid 1-3%, koji su u pro?iš?enom stanju 250 puta sla?i od še?era.

 Najve?i proizvo?a?i su Paragvaj, Kina i Japan. U Japanu ve? zamjenjuje 40% zasla?iva?a. Može prezimi u zoni gdje uspijevaju citrusi, ali kod nas se gaji kao jednogodišnja biljka. Proizvodnja po?inje sjetvom sjemena oko 1. ožujka u kontejnere u grijanom stakleniku na temperaturi 24 ° S. Sjeme je sitno i treba ga pokriti tankim slojem supstrata do 2 mm. Ni?e za 1-2 tjedna. Sjeme ima vrlo malu klijavost i veliku genetsku varijabilnost. Od sjetve do rasa?ivanja pro?e 7-8 tjedana. Rasa?uje se na otvorenom kada pro?e opasnost od kasnih proletnih mrazeva, na razmaku 25-30 cm u cik-cak. Za dobar rast zahteva najbolje zemljište, rastresito, ocedno, sa puno humusa i redovitom vlagom. Velika vlaga i staja?a voda izaziva trulež.

 Pogoduju joj kisela zemljišta sa pH 4-4,5 ali podnosi i ostala. Zalivati 1-2 puta nedeljno. Najbolja kombinacija ?ubriva je 10:10:12. Višak azota smanjuje sadržaj glikozida u listu i smanjuje otpornost na bolesti. Ova biljka reagira na dužinu dana – dugi dani joj pospešuju vegetativni rast, a kratki dani – cvetanje. Sa porastom temperature raste i sadržaj glikozida. Najviše glikozida ima neposredno nakon cvatnje, kada može se kosi cela biljka.

 Prinos od 2.850 kg / ha suvog lista zamenjuje 66,2 tone še?era. Bolesti i šteto?ine se vrlo retko javljaju na ovoj biljci, tako da je vrlo zahvalna za organsku poljoprivredu. Od bolesti mogu sporadi?no da se jave Septoria steviae i Sclerotinia sclerotiorum, a od insekata lisne uši, trips i bela mušica samo u zatvorenom prostoru.

 Radi? Dragomir, dipl. inž.

 foto pixabay.com

STEVIA prirodna zamena 

Leave a Reply