Thursday, 24 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » SREBROLIKOST krompira napada krtole u jesen

SREBROLIKOST krompira napada krtole u jesen

srebrolikost krompiraSrebrolikost (srebrnasta pegavost) krtola je dugo poznata bolest koja je opisana i prisutna u svim proizvodnim podru?jima krompira u svetu pa i kod nas. Ova bolest je manje ekonomske važnosti jer napada samo pokožicu krtole, ?ime umanjuje tržišnu vrednost konzumnog krumpira.

SREBROLIKOST  krompira napada krtole u jesen

U vreme va?enja krompira znakovi zaraze naj?š?e nisu vidljivi, ali ova bolest se može brzo proširiti krtolama krompira koje se nalaze na ve?im gomilama u toplom i vlažnom skladištu, bez zna?ajnijeg provetravanja vazduha. Prouzrokova? srebrnaste pegavosti krtola krompira je gljiva Helminthosporium solani. Ovaj patogen u toku zime se održava na zaraženim krtolama u skladištu. Simptomi bolesti se ispoljavaju isklju?ivo na površini krtola. Imaju izgled srebrnkastih, pojedina?nih, glatkih i okruglih a naj?eš?e me?usobno spojenih pega, koje mogu da zahvate znatan deo a ponekad i ?itavu površinu krtole.

 Simptomi se jasno uo?avaju na starijim krtolama kada se operu, pa uvo?enjem savremenih pakirnica sa linijom za pranje krtola, srebrolikost postaje ekonomski sve zna?ajnija bolest krompira. Ako je krtola ja?e napadnuta, dolazi do gubitka vode i njihovog smežuravanja (naro?ito manjih krtola). Ova pojava srebrolikosti nastaje zbog prodiranja vazduha ispod tankog sloja ?elija periderma, što za posledicu ima refleksiju svetlosti.

 Krtole treba povaditi iz zemljišta odmah posle sazrevanja i skladištiti ih u suva, hladna (5-7°C) i dobro provetrena skladišta, pri niskoj vlažnosti vazduha. Preporu?uje se održavanje vlažnosti vazduha u skladištu ispod 90%. Priru?na skladišta je potrebno što bolje provetravati kako bi se spre?ila kondenzacija na krtolama. Pri skladištenju prosušiti i odvojiti krtole sa po?etnim simptomima bolesti jer predstavljaju izvor zaraze. Za sadnju koristiti samo zdrave krtole i sprovoditi plodored

  Zoran Panajotovi?,dipl.ing.

Leave a Reply