Thursday, 24 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » SOJA čuvanje zrna i njegove vrednosti

SOJA čuvanje zrna i njegove vrednosti

soja žetvaSOJA  ?uvanje zrna. Kvalitetna i pravovremena žetva soje je veoma odgovoran i zahtevan posao koji podrazumeva pravovre- meno odre?ivanje stanja useva i pripremljenost za ubiranje, ?ime se mogu izbe?i ve?i gubici i šteta. Žetva se izvodi žitnim kombajnom podešenim za rad u usevu soje. Ono što posebno treba ista?i je, da se izvrši ispitivanje vlage zrna,jer od toga zavisi i prinos i kvalitet. Visina vlage za zrno soje treba da iznosi izme?u 12 i 15 %,jer u protivnom vlažnije zrno treba dosušiti,a sasušeno zrno je osetljivo na udar, krto je i brzo se lomi. Najvažnije za svakog poljoprivrednog proizvo?a?a je, da pravilno podesi rad kombajna, odnosno brzinu obrtaja bubnja i zazor izme?u bubnja i podbubnja.

SOJA  ?uvanje zrna i njegove vrednosti

Tako?e, veliku pažnju treba obratiti na ?uvanje semena, njegovu dužinu trajanja i spre?avanje fizioloških i patogenih ošte?enja što se ogleda kroz smanjenje vlage, odstranjivanje primesa koje mogu izazvati hemijske promene u zrnu menjaju?i kvalitet proteina, enzima, masnih kiselina koje se nalaze u zrnu i koje se mogu promeniti u zavisnosti od uslova ?uvanja zrna.

Glavni spoljašnji faktori koji uti?u na kvalitet semena tokom ?uvanja su

  • temperatura,
  • relativna vlažnost vazduha, kao i
  • kiseonik.

Seme sa niskom životnom sposobnoš?u strada prvo. Seme gubi energiju klijanja, zatim vigor, a na kraju postaje kompletno bez životne sposobnosti. Unutrašnji faktori koji uti?u na ?uvanje semena su sadržaj vlage i po?etni kvalitet semena. Pri pove?anim procentom vlage može do?i do razvoja skladišnih gljivica. Proces starenja semena uklju?uje ošte?enje mnogih sistema unutar tkiva pri ?emu tkivo postaje propustljivije što pokazuje da je došlo do ošte?enja membrane ?elija i tako dolazi do raznih negativnih promena u metabolizmu semena ?ime slabi vigor,dolazi do izumiranja semena što se ogleda kroz pove?anje osetljivosti na stresne uslove, smanjene klijavosti i porasta ponika, smanjenja sposobnosti na skladištenje,i uopšte na smanjenje prinosa. Zato, jedno od najzna?ajnijih pitanja kada se govori o ?uvanju semena je održavanje optimalnih uslova za o?uvanje semenskih kvaliteta tokom skladištenja. Sadržaj vode u semenu i temperatura skladištenja su veoma zna?ajni faktori koji odre?uju životnu sposobnost semena i potencijal za ?uvanje.

  Dipl.ing. GORDANA REHAK

 

Leave a Reply