Sunday, 28 May, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Soja sirova u ishrani muznih krava

Soja sirova u ishrani muznih krava

pravilna

Soja sirova u ishrani

Soja sirova – Intenzivna proizvodnja zahteva i kvalitetnu hranu. U proizvodnji mleka posebno je važno napraviti dobru kombinaciju dovoljne količine energije i proteina u obroku. Jedno od takvih hraniva u kome su ove komponente visoko koncentrisane je zrno soje i njegovi produkti.

Soja u sirovom obliku, osim visoke biološke proteinske vrednosti sadrži i neke nepoželjne materije – inhibitore, proteaza.One svojim prisustvom u probavnom traktu zaustavljaju aktivnosti enzima i probavu kod nepreživara i mlađih kategorija preživača. Kod krava je ovo izbegnuto drugačijim sistemom varenja i velikim uticajem mikroflore buraga na probavu hrane.

Soja sirova u ishrani muznih krava

Soja u prehrani može se upotrebiti u vidu sojinih sačmi i pogača koje su nus proizvodi prehrambene industrije. Zrnu soje je ovim putem oduzeta mast za potrebe industrije, a krajnji proizvod sadrži (zavisno od proizvođača) od 30 do 43% proteina. Pogače i sačme su termički obrađene i pre puštanja u promet moraju proći kontrolu kvalitete. Primenom ovih prerađevina sigurni smo da nećemo izazvati probleme u probavi kod stoke. (Na gazdinstvima u našoj zemlji radi se termička obrada soje koja nije adekvatna i stvara više štete nego koristi).

Ekstrudirani soja je česta u poslednje vreme na našem tržištu. Postoje mašine za istiskivanje koje se nalaze u prodaji i mogu se koristiti na poljoprivrednim gazdinstvima. Produkt koji se dobije je usitnjena soja koja je pod pritiskom i povećanom temperaturom termički obrađena. Soja je ovim postupkom oslobođena od štetnih materija, a hranjiva vrednost nije smanjena.

Upotrebom sirovog zrna u obrocima muznih krava efektivno bi moglo uticati na smanjenje troškova u proizvodnji mjeka i na povećanje količine proizvedenog mleka.

Količina od 2 kg sirovog zrna soje po kravi dnevno ne uzrokuje nikakve probleme. Generalna je preporuka da sirovo zrno soje sudeluje do 10% unutar smese za muzne krave. Glavna prednost je smanjena cena proteinskih hraniva koja se mogu proizvoditi na vlastitom gazdinstvu. Mana je otežano mlevenje soje i lepljenje samlevene mase za zidove prekrupača, MEŠAONA i transportera. Takođe treba obratiti pažnju i na dužinu čuvanja ove smese koja sme stajati najviše 4 do 5 dana. Zbog povećanog sadržaja masti postoji mogućnost da se samlevena soja užegne.

PAŽNJA – Primena sirove soje u obroku ne sme biti ako u obroku ima UREE! Vrlo je važno NE mešati ove dve komponente jer soja izaziva razgradnju uree na amonijak što dovodi do naduna i drugih poremećaja.

Savetodavac za stočarstvo

Mr. Jasmina Filipović