Wednesday, 20 February, 2019
Najnovije vesti
Home » CENE NA BERZI » Soja niske cene , pšenica – pad cena u SAD

Soja niske cene , pšenica – pad cena u SAD

Soja niske cene – ranija žetva u Rusiji pogoduje daljem rastu izvoza pšenice . Zalihe pšenice u EU su na niskom nivou. Pad vrednosti eura prema US dolara ( 1 : 1,158 ). Uljana repica beleži mali rast cena.

Evropsko tržište

Kukuruz je u fazi cvetanja i visoke temperature mogu usloviti slabije oprašivanje. Padavine u Nemačkoj nisu bile čak 60 dana u regijama Istočne Nemačke. Mali pad cene pšenice  na berzama EU.

Velika Britanija . u oriodu april 2017 – april 2018. je isporučeno tržištu 1,60 milijardi litara biodizela ( za 5,2 % više ) – od toga domaća proizvodnja je 321 milion litara, Francuska 166 mii+liona litara , SAD 159 miliona litara, Kina 69 miliona litara.

pšenica , avgust.2018,                      214,00 eura/t.      septembar – 211,00 eura/t

durum, avgust.2018,                        235,00 eura/t

ječam, avgust.2018,                          213,00 eura/t.

pivar.  ječam, avgust.2018,            237,00 eura/t,

kukuruz, avgust.2018,                     194,00 eura/t.       avgust – 194,75 eura/t

uljana repica, avgust.2018,           381,00  eura/t.      novembar –379,75 eura/t

suncokret, avgust.2018,                 325,00 eura/t

Tržište šećera – mali rast cena ove godine , ali još uvekse beleži pad za 16% ukoliko se poredi sa prošlom godinom. Očekuje se cena od 326 – 330 US DOLARA za tonu na kraju 2018. godine.

Soja niske cene

Američko tržište

Berza se sprema za tri scenarija daljeg razvoja trgovinskog rata Kina – SAD. Kina je uvela dodatne takse za uvoz na robu od 50 milijardi US dolara .

 Vremenske prilike pogoduju razvoju kukuruza i soje. očekuje se urod soje od 50 bušela po jutru ( oko 3,3 tone po hektaru ). Svetske zalihe će biti iznad 10 miliona tona što je mnogo više od potrebnih zaliha. Veliki proizvođač je Indija sa 31,7 miliona tona i moraće se pojaviti kao ponuđač na tržištu sa delom proizvedenog šećera što može oboriti cenu.

pšenica, avgust2018.                 5,5350  $/bušel (cca 27,216 kg)

kukuruz, avgust.2018,              3,6875  $/bušel  (cca 25,4016 kg )

soja zrno,  avgust. 2018,           8,8625  $/bušel (cca 27,216 kg ) 

soja sačma, avgust. 2018,     332.10  US  dolara / kratka tona   ( 907,1874 kg )

Crnomorski region

Rusija – rana žetva je omogućila rekordan  izvoz od  4.7 miliona  tona žitarica, ( u sezoni 2016/17. izvoz je bio 2.65 miliona tona u istom periodu ).Od ukupnog izvoza – izvezeno je 3,8 Mil. tona pšenice ( čak 250% više nego prošle sezone u istom periodu !!). Do 1. avgusta požnjeveno je 44,8 miliona tona žitarica. Zimske pšenice je požnjeveno 38,2 miliona tona ( prošle sezone 35,2 miliona tona u istom periodu ).

Ukrajina – približava se trenutak kada će izvoznici, mlinari sesti za sto da se dogovore sa Vladom Ukrajine o limitu za izvoz pšenice i brašna. Očekuje se da će ove godine izvoz brašna biti manji jer su i prinosi niži. Godišnje se u Ukrajini , na domaćem tržištu, proda 4 – 4,5 miliona tona ( proizvodnja je na godišnjem nivou 9,5 – 10 miliona tona ). Zabrana izvoza će važiti samo u slučaju ugrožavanja snabdevanja domaćeg tržišta brašna.

6. abgust 2018. godine

foto pixabay.com

Soja niska cena