Wednesday, 20 March, 2019
Najnovije vesti
Home » CENE NA BERZI » Soja izvoz u Kinu se nastavlja, nafta je skuplja

Soja izvoz u Kinu se nastavlja, nafta je skuplja

Soja izvoz u Kinu – Nova isporuka soje iz Sad u Kinu. Euro jača u odnosu na US dolar ( 1 : 1,445 ), sirova nafta nastavlja rast cena zbog smanjenja proizvodnje proizvoñača iz OPEC-a ( 48,53 US dolara za barel ). Cene kukuruza i uljane repice su imale mali rast

Evropsko tržište

 pšenica , jan. 2019,                  202,00 eura/t,    mart 2019., 205,25 eura/t   

durum, jan. 2019.,                     210,00  eura/t

ječam , jan. 2019.,                      201,00 eura/t.

pivar.  ječam, jan. 2019.,         205, 00 eura/t,

kukuruz, jan. 2019.,                  175,00  eura/t.     mart 2019., 182,25 eura/t

uljana repica, jan. 2019.          367,00  eura/t.   februar 2019., 367,00 eura/t

suncokret, jan. 2019.                305,00 eura/t

Američko tržište

 Kina je nastavila kupovinu  američke soje, kontigent od 900.000 tona je nova tranša. Očigledno brazilsko tržište soje ne može da zadovolji uzgajivače u Kini, veća količina soje iz Brazila se očekuje na tržištu krajem januara 2019. godine.

Izvoz beleži manje količine od očekivanih:

Pšenica: 260.134 tona vs očekivanja između 350 i 600.000 t

Kukuruz: 501.541 tona vs očekivanja uključivao je između 650.000 t i 1 Mil. tona

Soja izvoz u Kinu 

Cene na berzama

pšenica, jan..2019.                   5,1925 $/bušel (cca 27,216 kg) 

kukuruz, jan..2019,                 3,8375 $/bušel  (cca 25,416 kg )

soja zrno, jan. 2019,                9,1175 $/bušel  (cca 27,216 kg ) 

soja sačma, jan. 2019,       318,20 $ / kratka tona   ( 907,1874 kg )

 Crnomorski region

Ukrajina – Posle praznika trgovci se vraćaju svome poslu. Cene su na najvišem nivou od početka tržišne godine – cena je 216 $ / t CPT ( prodavac plaća sve troškove transporta, ali rizik prenosi na kupca predajom robe prvom prevozniku ). Ječam je izgubio na ceni za 1 US $ / t  ( sada je cena 219 US $ / t , uslovi CPT-a ). Cene kukuruza su na najvišem nivou od septembra na 160 US $ ​​/ t , CPT-uslovi. Cena, uljane repice i soje, ( po uslovima trgovine CPT ) iznose 390 US $ / tona i 332 US $ / t. Tržište suncokreta, cena za ulje i dalje pada na 634 US $ / t FOB.

Rusija – tokom 2018. godine ruska poljoprivreda je imala i velikih teškoća i država je odredila deo fonda za nadoknadu štete u iznosu od 40 miliona eura. Za podršku investicijama u poljoprivredu suma je 340 miliona eura ( deo je namenjen za podršku poljoprivrednicima za smanjenje kamata bankarskih kredita ).

9. januar 2019. godine

foto pixabay.com

Soja izvoz u Kinu