Thursday, 17 January, 2019
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » SMEŠTAJ svinja i potreban prostor

SMEŠTAJ svinja i potreban prostor

 SMEŠTAJ svinja – Smeštajni kapaciteti za 15 krmača Da bi smo se uspešno bavili svinjarskom proizvodnjom moramo obezbediti optimalne uslove za držanje žvotinja. Pored ishrane koja je nezaobilazan faktor u svim fazama svinjarstva, smeštaj takođe predstavlja važnu kariku na koju trebamo obratiti posebnu pažnju. Pod smeštajem podrazumevamo prostor gde svinje provode celokupno vreme svog života i gde obavljaju sve fiziološke potrebe. Taj prostor mora da bude uređen tako da se životinja oseća prijatno i da normalno zadovoljava sve fiziološke potrebe.

Znači objekti treba da su čisti, provetreni bez prisu- stvo amonijaka, osvetljeni i optimalno zagrejani u pojedinim fazama razvoja (prasilišta).

 SMEŠTAJ svinja i potreban prostor

Kad je u pitanju prostor kao ograničavajući faktor proizvodnje moramo obratiti takođe posebno pažnju. Kad je u pitanju ceo ciklus proizvodnje od prasadi do tovljenike u pojedinim fazama može doći do zagušenja ako dobro ne preračunamo potreban broj mesta na osnovu potrebne površine po grlu i broja grla. Poznavajući tehnologiju proizvodnje u svinjarstvu, imajući u vidu kapacitet (broj matičnih grla), potrebna površina po grlu (zavisno od uzrasta) dolazimo do broja mesta potrebnih za odgovarajuću kategoriju.

To bi u našem primeru za 15 krmača izgledalo ovako:

Prasilište
-Broj prašenja= 15 x 2,2 = 33
-Zauzetost boksa(5+30+5+3) dana = 43
-Potreban broj boksova 33×43: 365 = 4 boksa
-Zauzetost boksa (broj) kod dojenja, odgoj prasadi= (5+30+45+5+3) dana = 88 dana.
-Potreban broj boksova 33×88:365= 8 boksova.

Odgajivalište
-Broj prasadi (komada)        15x9x2,2= 297 grla.
-Zauzetost boksa            ( 45+5) dana = 50 dana.
-Potreban broj mesta   297×50 : 365 = 41 mesto.

Tov 25 – 100 kg
-Broj tovljenika (297 – 5% tehn.uginu?e= 282 grla.
-Zauzetost boksa                (120 + 5) dana = 125
-Potreban broj mesta 282×125:365= 96 Zasušene krma?e -Broj krma?a = 15 grla
-Zauzetost boksa 20×2,2 = 44 dana.
-Potreban broj mesta 15x 44 : 365 = 2 boksa (mesta).

Suprasne krmače
-Broj krmača = 15 grla.
-Zauzetost boksa 250+5 = 255 dana.
-Potreban broj mesta 15×255:365=10 stajališta.
-Boks za krmače 2,2mx0,6 = 1.32 m
-Boks za nerasta 2,3mx2,2m = 5,0 m
-Boks u prasilištu 2,2mx1,5 (1,6)m= 3,3m

 

Slavko Mladenović, dipl. ing.
Savetodavac za stočarstvo
foto pixabay.com

 SMEŠTAJ svinja 

 

 

Leave a Reply