Sunday, 28 May, 2017
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Šljivin smotavac , počinje piljenje larvi

Šljivin smotavac , počinje piljenje larvi

sliva

Šljivin smotavac

Šljivin smotavac je raširen svuda gde se gaji šljiva. U pojedinim godinama pričinjava velike štete oštećujući preko 60% plodova. Naročito je štetna druga generacija, jer oštećuju plodove pred berbu. Crvljivi plodovi ranije dozrevaju i mogu se koristiti samo za proizvodnju rakije.     Ovaj leptir ima dve generacije godišnje. Prezimljava gusenica u kokonu ispod popucale kore stabla, debljih grana i u drugim zaklonima. Preobražaj u lutku je krajem marta, a leptiri izleću u aprilu, maju i početkom juna. Leptiri prve generacije polažu jaja kada plodovi dostignu veličinu lešnika. Ženka polaže jaja na plodovima ili na lišću u blizini plodova. Posle piljenja gusenice se ubušuju u plod. Plod prestaje sa rastom, dobija plavičastu boju i otpada. Na mestima ubušivanja gusenice javljaju se kapljice smole, po čemu se lako mogu uočiti napadnuti plodovi. U jednom plodu može biti više gusenica.

Šljivin smotavac počinje da leti u aprilu

Nakon završenog razvoja gusenice odlaze u pukotine kore pri osnovi stabla gde se preobraze u lutku. Let leptira druge generacije počinje sredinom jula. Intenzitet napada šljivinog smotavca može se smanjiti sakupljanjem i uništavanjem  „crvljivih“ plodova, kao i struganjem i uništavanjem stare ispucale kore.

   Hemijske mere borbe se izvode u vreme piljenja gusenica, a pošto je let leptira dosta razvučen moraju se obaviti dva tretiranja. Upotrebljavaju se neki od sledećih preparata: TONUS, MOSPILAN, AFINEX, TALSTAR, FOBOS, KONZUL, NURELLE-D, CIPKORD, SISTEMIN, PERFEKTHION, DIMETOGAL i drugi.

Milena Ćirić, dipl.ing.

Proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

 Pyrinex 25 CS (a.m.hlorpirifos) 0,25%.

Preporuka PIS VOJVODINA