Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Šljivin smotavac ima dve generacije godišnje

Šljivin smotavac ima dve generacije godišnje

Šljivin smotavac predstavlja jednu od glavnih štetočina šljive. U našim uslovima ova štetočina razvija dve generacije godišnje.sliva

Let imaga prve generacije šljivinog smotavca još uvek traje, te je potrebno pregledati plodove i utvrditi da li ima položenih jaja (ženka ih polaže sa donje strane ploda – strane okrenute ka zemlji). Gusenica će se ispiliti 4-10 dana nakon polaganja jaja, nakon čega će se kratko vreme kretati po površini ploda, a zatim će se ubušiti u plod. Tretiranje protiv ove štetočine treba obaviti nakon piljenja gusenica, a pre njihovog ubušivanja u plod.

Šljivin smotavac ima dve generacije godišnje

 

Opadanje plodova napadnutih larvama prve generacije se događa istovremeno sa „junskim prečišćavanjem“ plodova koje predstavlja normalnu fiziološku pojavu, pa otuda i napad ove štetočine može da prođe neopaženo.

PSSS Kraljevo

Jelena Grbić, dipl.ing.zaštite bilja

  • U toku je intenzivno piljenje larvi druge generacije  šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).U narednom periodu  imamo najavljene visoke dnevne temperature. Toplo vreme, usloviće masovno piljenje larvi.  Preporučuje se upotreba insekticida larvicidnog delovanja :  Grom (a.m.lambda-cihalotrin) 0,03%  (karenca 14 dana) Pyrinex 25 CS (a.m. hlorpirifos) 0,25% (karenca 28 dana)
  • PIS Vojvodina