Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Skladištenje jabuka – rešenje je POLLINO

Skladištenje jabuka – rešenje je POLLINO

skladištenje jabukaSkladištenje jabuka – I u ovoj godini se od svih mogu?ih poreme?aja tokom skladištenja, o?ekuju posebno problemi sa posme?ivanju pokožice ploda, posme?ivanje mesa ploda i pojavom gorkih pega. U odnosu na prošlu godinu uslovi za zrenje jabuke su ove godine nešto povoljniji. Ali je rizik od pojave posme?ivanja i dalje srednji do visok. Posebno su ugrožene sorte poput Greni Smitha, grupa Crvenog Delišesa, Jonagold grupa i Fuji. Tako?e u jabu?njacima gde ?e biti mali rod treba ra?unati i na pojavu gorkih pega (naro?ito kod izuzetno krupnih plodova) i / ili ako tokom vegetacije nije bilo dobro upravljanje sa unosom kalcijuma.

?uvanje vo?aPOLINO  GROUP     Pollino Cold Storage System – kao što i naziv govori je visoko specijalizovana kompanija za rashladu, kako industrisku tako i za sve tipove ?uvanja, kako u kontrolisanoj atmosferi tako i u normalnoj atmosferi u minusnim i plusnim režimima.

Specifikacija: Spoljne dimenzije: 1200 x 1000 x 785h mm
Zapremina: 690 litara
Masa boksa: 36kg +/- 3%
Maksimalno punjenje: 500kg
Trpi optere?enje: 5000 kg (na 50 C)
Boja: standardno siva i zelena, ostale na upit

Mere koje se mogu preduzeti pre skladištenja su:

 • berba u optimalnom trenutku, za metodologiju konsultujte stru?nu osobu. Trenutno redosled berbe za regiju Vojvodine ?e biti Zlatni Delišes i njegovi klonovi, Jonagold grupa, Idared, Spur Crvenog Delišesa i Mucu
 • nakon berbe plodove što prije po?eti hladiti, kao i pravilan režim hla?ena koji je prilago?en sorti
 • od ULO hladnja?a, hladnja?e s dinami?kom atmosferom (DCA) mogu najviše smanjiti pojavu scald-a na plodovima,
 • i u ovoj godini u obi?nim hladnja?ama, ako se ne rade dodatne mere zaštite ne planirati skadištenje jabuke duže od novembra – decembra meseca
 • Skladištenje jabuka – rešenje je POLLINO

 • POLINO BANER
 • ra?unati da u objektima koji nisu hla?ene jabuke ?e se mo?i, bez ve?ih gubitaka, skladištiti vrlo kratko vreme (do 50 dana)
 • izuzetno krupne plodove ne skladištiti, odnosno što pre ih prodati
 • za smanjenje rizika od pojave gorkih pega tretirati plodove pred skladištenje sa preparatima na bazi kalcijumhlorida. Ipak ova mera nemože zameniti pravilan program prehrane sa azotom, kalijem, kalcijem, magnezijem, cinkom i borom tokom vegetacije.
 • Za dodatnu zaštitu u cilju smanjenja pojave scald-a u Srbiji je registriran preparat na bazi 1-methylcyclopropena (1-MCP). Njegovu primenu rade samo obu?ena lica, te stoga konsultovati firmu  ProFruit d.o.o koja se bavi distribucijom i aplikacijom preparata.
 • Druga mogu?nost smanjenja pojave scald-a je tretiranje plodova pred skladištenje sa difenilamin (DPA), koji nema registraciju kod nas

Biljana Milosavljevi?

diplomirani inženjer