Monday, 25 September, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Sistem gajenja goveda nazvan krava – tele

Sistem gajenja goveda nazvan krava – tele

sistem gajenja

Sistem gajenja nazvan krava – tele

Sistem gajenja goveda krava – tele. Ovaj sistem usmeren je na proizvodnju goveđeg mesa, a najbolji je na  površinama koje se ne mogu koristit za druge oblike intenzivne poljoprivredne proizvodnje. U ovom sistemu jedini je proizvod tele namenjeno tovu, što znači da izostaje proizvodnja mleka, jer se mleko utroši za ishranu teladi sisanjem.
Mada, postoje farme kod kojih idu i sa mužom. Krave noć provode u štali, muža , odlaze na pašnjak, muža. Ove krave se naviknu da će dobiti solilo ili koncentrat. Sve zavisi od farmera u kom smeru ide njegova proizvodnja, ali ne može se govoriti o klasičnoj proizvodnji mleka i tim količinama. Računicu držanja krava svodimo na količinu mesa, koja se godišnje dobije po jednoj kravi. Svako tele bi trebalo dovesti do 600kg ili čak 700kg.

Da bi se “bezbrižno” mogla čuvati stoka na okupu najefikasniji sistem je električni pastir. Upravo sistem krava - telto Vam nudi firma “Clair”- Novi Sad. U njihovoj bogatoj ponudi su aparati koji čuvaju sve vrste domaćih životinja. Jedan od aparata je i

 Pastir Ranger AN 25 ( 12 / 230V).

  Ukupna moguća dužina ograde je 15 KILOMETARA!! napajanje je na napon 12 V ili 220-230 V, napona 10.000 volti. Pogledajte ponudu na www.clair.si i pozovite “CLAIR”- Novi Sad tel: 021/65-199-65 e-mail: clair@eunet.rs

 Krava zajedno sa teletom najveći deo godine treba provesti na pašnjaku. Udeo ljudskog rada je neznatan i zato je ovo ekonomičan sistem. Veće je angažovanje ljudi zimi za vreme boravka životinja u štalama. Najveći deo hrane krave i telad nalaze na pašnjacima. Procenjuje se da po grlu treba osigurati najmanje 1 ha tj, 2 ha po uslovnom grlu.
Za sistem krava – tele pogodne su mesne ( otporne) pasmine: Šarole, Limuzin, Belgijsko plavo goveče, Hereford, AberdinAngus, ali i Simentalac, kombinovane rase. Proizvodnja se zasniva na čistim pasminama ili križancima. Važno kod ovog sistema uzgoja je da se krave što lakše tele, bez komplikacija.

Bikovi budu u stadu, jer je teško otkriti početak estrusa, krave nisu naviknute na ljude kao krave sa farmi  u vezanom sistemu, teže ih je fiksirati kod veštačkog osemenjavanja. Treba obratiti pažnju da se krave ne ugoje pred telenje.

Ono što vas najviše interesuje: Koliko krava po biku?        1 bik na 30 krava

Krmna baza sistema čine prirodni i zasejani pašnjaci uz manje učešće krme zasejane na oranicama.

 Sistem gajenja goveda nazvan krava – tele

Faze proizvodnje u ovom sistemu su:

  •  teljenje,
    • laktacija,
    • zasušenje i
    • pripust/osemenjavanje.

 Što se tiče perioda teljenja praktikuju se termini u jesen i na proleće. Krave se obično tele same uz minimalnu asistenciju čoveka, što se postiže izborom bikova koji daju manju telad koja će kasnije postizati odgovarajuće priraste (oko 800g dnevno).

Laktacija započinje teljenjem i završa – va se odbijanjem teleta. Krave u toku laktacije mogu proizvesti 1200 -1800 litara mleka koje se koristi za ishranu teleta. Ovaj period traje 6-8 meseci.

 Zasušenje se može sprovoditi u toku nekoliko dana ili odjednom, uz pošto – vanje preporučenih postupaka. Period zasušenosti krava traje od odbića do sledećeg teljenja.

 Oplodnja se obavlja veštačkim osemenjavanjem ili prirodnim pripustom licenci – ranim bikovima mesnatih rasa. Bitno  je naglasiti da na ekonomičnost sistema “kravatele” najviše uticaja ima ishrana. Što je duži period ispaše to je ovaj sistem ekonomičniji.

Savetodavac Marina Gačić                      PSSS Šabac

Leave a Reply