Wednesday, 18 January, 2017
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Simpozijum Poljoprivredna tehnika na Zlatiboru

Simpozijum Poljoprivredna tehnika na Zlatiboru

jumtoXLIII SIMPOZIJUM POLJOPRIVREDNA TEHNIKA – Departman za poljoprivrednu tehniku Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu zajedno sa Naciona-lnim naučnim društvom za poljoprivrednu tehniku i u saradnji sa Semenarskom asocijacijom Srbije, Zadružnim  savezom Vojvodine i JP Vode Vojvodine, tradicionalno organizuje XLIII Simpozijum POLJOPRIVREDNA TEHNI-KA. Teme Simpozijuma su iz oblasti poljoprivredne tehni-ke, semenarstva, zadrugarstva, vodoprivrede i drugih oblasti vezanih za poljoprivredu uopšte.

Simpozijumu će prisustvovati veliki broj poljoprivrednih stručnjaka, poljoprivrednih proizvođača, malih i srednjih  proizvođača poljoprivrednih priključnih mašina i rezer-vnih delova, trgovačkih kuća, projektantskih i inženjering subjekata, stručnih udruženja, banaka, osiguravajućih kuća, uvoznika i proizvođača poljoprivredne mehanizacije, semenskih kuća, zemljoradničkih zadruga i vodoprivrednih preduzeća.

Simpozijum će se održati od 22.01. do 28.01. 2017. godine na Zlatiboru u hotelu “PALISAD”.

Programski odbor XLIII Simpozijuma POLJOPRIVREDNA TEHNIKA je i ove godine pripremio veliki broj interesantnih predavanja za sve učesnike Simpozijuma.

 

Program rada XLIII Simpozijuma POLJOPRIVREDNA TEHNIKA

23.01.2017. – Ponedeljak

 

10:00 – 10:30 Okupljanje i prijava učesnika

10:30 – 11:00 – SVEĈANO OTVARANJE

 1. Uvodna reč – Dr Aleksandar Sedlar, predsednik Programskog odbora;
 2. Pozdravna reč – Dr Svetlana Tubić Balešević, Semenarska asocijacija Srbije;
 3. Pozdravna reč – Aleksandar Nikolić, dipl. inž., JVP VodeVojvodine;
 4. Pozdravna reč – Radislav Jovanov, dipl. prav., Zadružni savez Vojvodine;
 5. Otvaranje skupa – Dr Ferenc Bagi, prodekan za nastavu Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu;

11:00 – 11:30 – POZDRAVNI GOVORI

Željko Radošević, dipl. inž., državni sekretar za poljoprivredu, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine;

Mr Vuk Radojević, pokrajinski Sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine;

11:30 – 13:00 Predavanja po pozivu

 1. Udruženi rad Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Departmana za poljoprivrednu tehniku Poljoprivrednog fakulteta UNS, JVP VodeVojvodine i Zadružnog saveza Vojvodine na poslu monitoringa kvaliteta zemljišta Vojvodine – Dr Jordana Ninkov, Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad;
 1. Mogućnost razvoja agroindustrijskih postrojenja i nabavka poljoprivredne mehanizacije kroz IPARD i fondove Republike Sribje – dokle smo stigli? – Zoran Janjatović, pomoćnik Ministra za poljoprivredu i zaštitu životne sredine R. Srbije;
 1. Uspostavljanje tehnološko-edukativnog centra održive primene pesticida – Dr Aleksandar Sedlar, Poljoprivredni fakultet UNS, Andrea Montorsi, Arag, Italija; Luigi Quaretti, Bertolini, Italija;
 1. Aktivnosti udruženja uvoznika poljoprivredne mehanizacije – Mr Đorđe Mišković, predsednik Poslovnog udruženja uvoznika poljoprivredne mehanizacije;
 1. 170. godina zadrugarstva u Vojvodini – Mr Jelena Nestorov Bizonja.

13:00 – 14:00 Koktel dobrodošlice povodom 170 godina zadrugarstva

17:00 – 19:00

OKRUGLI STO:

Mogućnosti za nabavku poljoprivredne mehanizacije kroz podršku fondova R. Srbije – Moderator Slaviša Dabižljević

24.01.2017. – Utorak

09:00 – 11:05 Sekcija 1. Agrotehnički aspekti primene poljoprivredne tehnike

 1. Mere za smanjenje zagađenja zemljišta i vode pri radu sa mehanizacijom – MSc Vladimir Višacki, Poljoprivredni fakultet;
 2. Savremene automatske mašine za navodnjavanje – Vladimir Harminc, dipl. inž., Valmont;
 3. Uticaj tehnike obrade i đubrenja na osobine zemljišta – Dr Zoltan Kurunci, YU DNI;
 4. Vaderstad mašine – rešenje naprednih proizvođača – Tomislav Protulipac, dipl. inž, MASFERG Agro;
 5. Bezbedno rukovanje i setva tretiranog semena – Dr Miroslav Ivanović, Syngenta Agro;
 6. Napredne tehnike poljoprivredne proizvodnje (Monosem, Jacto, Sulky) – Boris Ljubičić, dipl. inž. – Agrimatco;
 7. Precizna setva sejalicama kompanije Majevica – Dragana Savić, dipl.inž., Majevica;

11:05 – 11:25 PAUZA

11:25 – 13:10 Sekcija 2. Optimizacija rada i održavanja poljoprivredne tehnike

 1. Smanjenje troškova primene mehanizacije – Dr Jan Turan;
 2. GSB i LKT mašine savremene poljoprivrede – Aleksandar Gluvić, dipl. inž, MASFERG Agro;
 3. Noviteti u ponudi Agrostadt – Dušan Pavlović, dipl. inž., Agrostadt;
 4. Sistemi precizne poljoprivrede u Srbiji – primeri dobre prakse – Stanko Oparnica, dipl. inž.;
 5. Rezervni delovi firme Tehnocontrol za pouzdanu poljoprivrednu mehanizaciju – Siniša Simeunović, dipl. inž.;
 6. Ekonomična poljoprivredna proizvodnja uz mašine uvoznika AgriCons Tec – Dejan Vulin, dipl. inž.;
 7. Mogućnosti za osavremenjavanje i kvalitetnije održavanje mašinskog parka zemljoradničkih zadruga Vojvodine – Petar Radić, dipl. inž.
 1. Uspešnost mikrobioloških đubriva firme Nexus Proagro – Siniša Đurđević, dipl. inž.;

17:00 – 19:00 DISKUSIJA

20h  – Predstavljanje publikacija o kvalitetu zemljišta pod vinogradima sa degustacijom renomiranih vina

25.01.2017. – Sreda

18 : 00 – V E ĈE SA F IRMOM ITN

26.01.017. – Ĉetvrtak

09:00 – 11:00 Sekcija 3. Mehanizacija u vodoprivredi i druge vodoprivredne aktuelnosti

Uvodna reč Slavko Vrndžić, v.d. direktora JVP „Vode Vojvodine“

 1. Zemljišta Vojvodine – Dr Jovica Vasin, Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad;
 2. Stabilnost traktora u različitim uslovima rada – Dr Lazar Savin, Poljoprivredni fakultet UNS i Predrag Bilić, dipl. inž., JVP VodeVojvodine;
 1. Hemijsko suzbijanje korova u kanalima – Dr Bojan Konstantinović i Dr Aleksandar Sedlar, Poljoprivredni fakultet UNS;
 2. Precizna aplikacija pesticida prskalicama Agrometal – Sven Carić, Agrometal;
 3. Kriterijumi za odabir zemljišta za navodnjavanje – Zoran Bosnić, dipl. inž., JVP VodeVojvodine;
 4. Projektovanje sistema za navodnjavanje – Željko Vučinić, dipl. inž., JVP VodeVojvodine;
 5. Eksploatacija i redovno održavanje HsDTD (suvozemna i plovna mehanizacija) – Zoran Madžgalj, dipl. inž. i Dušan Rajić, dipl. inž., JVP VodeVojvodine.

11:00 – 11:20 PAUZA

11:20 – 13:00 Sekcija 4. Inovativnost u semenarstvu i poljoprivredi

 1. Značaj dorade u registrovanim doradnim centrima – sigurnost kvaliteta – dr Mioljub Mišović, Institut za kukuruz, Zemun polje;
 1. Doradni centri kompanije Petkus kao finalizacija semenske proizvodnje – Mario Barlakov, dipl. Inž., Petkus Balkan;
 2. Pura maize hibridi – Dr Aleksandar Radojčić, Chemical Agrosava;
 3. Noviteti u ponudi RTI – MSc Goran Micković, RTI;
 4. Tehnički aspekti inovacija u semenarstvu – Dr Rajko Bugarin, Poljoprivredni fakultet UNS;
 5. Savremena rešenja za čist mikroklimat u semenskim centrima – MSc Mladen Ivanišević, Poljoprivredni fakultet UNS;
 6. Uspešnost mikrobioloških đubriva firme Nexus Proagro – Siniša Đurđević, dipl. inž., Nexus Proagro;

17:00 – 19:00 DISKUSIJA

27.01.2017. – Petak

09:00 – 10:30 Okrugli sto: Proizvodnja i dorada povrća

Uvodna reč – Dr Ondrej Ponjičan, Poljoprivredni fakultet UNS

 1. Ubiranje i dorada krastavca kornišona – Dr Ondrej Ponjičan, Poljoprivredni fakultet UNS;
 2. Uloga plodoreda u proizvodnji kupusa – Dr Janko Ĉervenski, Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad;
 3. Značajni momenti u proizvodnji paprika – Dr Dario Danojević, Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad;
 4. Grejni sistemi u objektima zaštićenog prostora – Dr Todor Janić, Poljoprivredni fakultet UNS;
 5. DISKUSIJA

10:30 – 13:00 Vodoprivredne aktuelnosti – Udruženje vodoprivrednih preduzeća

 1. Primena novog zakona o vodama – Draginja Dragaš, dipl. prav. i Dr Sanja Pantelić, JVP VodeVojvodine;
 2. Javne nabavke – Zoran Lovre, dipl. ekon. i Nada Gvoka, dipl. prav., JVP VodeVojvodine;
 3. Novine u naknadama – Aleksandar Dickov, dipl. ekon. i Danica Popadić, dipl. prav., JVP VodeVojvodine;
 4. SASTANAK UDRUŽENJA VODOPRIVREDNIH PREDUZEĆA;

13:00 – 13:30 Zatvaranje XLIII Simpozijuma POLJOPRIVREDNA TEHNIKA

* Organizator zadržava pravo izmene programa.

U nadi da ćemo se videti, sarađivati i zajedno uživati na Zlatiboru, srdačno Vas pozdravljamo!

Predsednik Programskog odbora – Doc. dr Aleksandar Sedlar

Predsednik Organizacionog odbora – Prof. dr Jan Turan