Tuesday, 23 October, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Hortikultura » Setva travnjaka na pravi način garantuje uspeh

Setva travnjaka na pravi način garantuje uspeh

Setva travnjaka nije teška i može je uspešno obaviti bilo ko. Ako ste se odlučuli za setvu semena trava, sledite ovih pet jednostavnih koraka za najbolje rezultate.

Korak 1 – Kupite najbolje seme trave za bogat zeleni travnjak. Preporučujemo Visoki vijuk za sunčane i u seni mešavina za sve namene korištenja.

Veliki travnjak može se gajiti samo od dobrog semena trave. Da biste pronašli visoko kvalitetno seme trava, potražite deklarirane sorte, što znači da je nezavisno ocenjeno, što znači da kupujete seme trave koji se specijalno gaji za vrhunski zeleni travnjak intenzivne boje, bez bolesti i insekata i otporan na sušu.

Setva travnjaka na pravi način garantuje uspeh

Cena semena trave je mala u odnosu na vreme koje će biti uloženo u formiranje velikih travnjaka. Za najbolje rezultate koristite najbolje travno seme.

 Korak 2 – Priprema zemljišta

Za sadnju novih travnjaka:

  •    Obradite 5 do 7 centimetra zemljišta.
  •    Uklonite prljavštinu (biljne ostatke, kamenje, itd), s tog područja.
  •    Oslobodite zemljište grudvi veće od veličine novčića.
  •    Izbegavajte previše fino tlo, male grudice su prihvatljive.
  •    Poravnajte područja u kojima bi se višak vode prikupljao.
  •    Pođubriti poslije zasijavanja, s početnom formulacijom 15:30:15 gnojiva.
  •    Nemojte koristiti totalne herbicide pre ili posle setve.

Za podsejavanja postojećih travnjaka:

Uklonite prljavštinu i mrtvu travu. Setva travnjaka.

Poravnajte oblasti u kojima se višak vode skuplja. Koristite postojeći sloj zemljišta; dodata zemlja može imati seme korova. Pođubrite gole točke nakon podsejavanja sa početnom formulacijom 15:30:15 ?ubriva za bolje ukorenjavalje i brži rast.

Setva travnjaka na pravi način garantuje uspeh

Setva semena trava.

  • Rasporedite seme ravnomerno rukom kada su u pitanju male površine.
  • Koristite ručnu ili mehanički sejalicu na veććim područjima.
  •  Nanesite oko 250 semenki po kvadratnom decimetra. Previše seme preblizu izaziva biljke da se bore za prostor i hranjive materije. Trava može biti slaba ili tanka u ovim područjima.

Korak 4 – Pokrivanje semena – bogat zeleni travnjak.   Lagano povucite preko semena zemljište, tako da nema više od 0,5 cm zemljišta koje pokriva seme trave i povaljajte da seme zadrži vlagu.

Korak 5 – Voda često.   Držite površinski sloj vlažan poboljšati klijanje.   Vodu dodavati lagano (ne zasititi zemljište) i često (najmanje jednom dnevno), dok nova trava ne bude 5 cm visoka. Redovito dodavati vodu novoj travi da bi se koren vlažio.

Kada da semo seme trava

 Seme trava može se seje u proleće i jesen sa dobrim rezultatima. Ako planirate proletnu setvu ne primjenjuju se suzbijanje korova na travi. Odlažite suzbijanja korova dok seme trava ne proklija i da se kosi trava najmanje 3 puta.

Za jesenju setvu trava suzbijajte korove radi predostrožnosti i poštovati vreme setve da bi biljke trave u potpunosti isklijale pre mrazeva koji se javljaju u vašoj regiji.

   Goran Pavlović

foto pixabay.com

Setva travnjaka